Dronning Margrethe ville sagtens kunne gøre prins Henrik til ’kongegemal’, hvis hun ville. Sådan lyder det fra kongehusekspert, efter Prinsens nære ven Christian Kjær i et stort interview med BT bakker op om prinsens ønske.

Han har sagt det igen og igen, prins Henrik. At han efter så mange år som dronningens mand godt kunne tænke sigt at blive ligestillet lidt mere med sin ægtefælle og blive hævet lidt over sine sønner og børnebørn, der ligesom han selv bærer titlen af prins.

Flere gange har den nu 82-årige franskfødte prins Henrik fortalt, at han godt kunne tænke sig at blive tituleret kongegemal, som man har set det i andre lande som f.eks. Spanien og Portugal.

I BT Søndag bakker en af prinsens nærmeste venner, kammerherre og advokat Christian Kjær sin ven op.

»Hvis du er kvinde og bliver gift med kronprinsen, så bliver du kronprinsesse og derefter dronning. Det er jo ikke meningen, at han skal være konge og bestemme. Det er meningen, majestæten skal bestemme, men jeg synes, at når man er gift med en majestæt, at det rent juridisk set er brud på vores ligestilling, at prinsen ikke kan få titel af konge eller kongegemal,« siger Christian Kjær til BT.

Men er det overhovedet muligt for den nu pensionerede prins at få titlen?

Ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen vil det sagtens kunne lade sig gøre for prinsen at blive ’kongegemal’. Beslutningen hviler hos dronningen:

»Det er noget, som hoffet og Dronningen bare kunne vedtage med sig selv: At nu begynder vi at kalde ham det. Det er ikke noget, der kræver nogen lovændring eller noget som helst,«  forklarer Hovbakke og tilføjer:

»Når dronningen og hoffet ikke har gjort det hidtil, så hænger det nok sammen med, at der ikke er tradition for det i Danmark. Det er kun i nogle få sydeuropæiske lande, at man har brugt den titel, så derfor ville det ikke være i overensstemmelse med dansk tradition. Men der ville ikke være noget forkert eller ulovligt i det.«

Prins  Henrik har tidligere fortalt, at han gerne ville have en titel, der skilte ham ud fra de andre prinser. Her ses kronprinsen med sin søn, prins Christian. Vis mere

Det er tidligere blevet beskrevet, at prins Henrik også har ønsket at få titlen som konge. En titel, der til hans og mange andre ligestillingsforkæmpere forundring ikke automatisk tildeles dronningens mand – hvorimod den regerende konges kone bliver udnævnt til dronning dog uden at blive regent.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er det dog en ’sejlivet myte’, at prinsen har villet have titlen af konge. I stedet er det titlen som kongegemal, som på engelsk kaldes ’king consort’, som Prinsen har efterlyst.

Og det gør en stor forskel. For selv om det også er Dronningen, der sidder med nøglen til at kunne gøre Prinsen til konge, så ville det blive meget besværligt og skabe stor forvirring, hvis han skulle blive konge, vurderer Hovbakke Sørensen.

»Det ville i hvert fald skabe en masse forvirring og en masse kaos, fordi der i grundloven er brugt begrebet konge om den, der er regent. Og i alle mulige andre dokumenter i officielle sammenhænge er betegnelsen kong brugt om den, der er regent,« siger han og tilføjer:

»Det ville være som, hvis man pludselig begyndte at kalde statsministeren for udenrigsminister eller omvendt. Det ville skabe fuldstændig kaos, fordi man altid har brugt begrebet på en særlig måde.«

Men vil det teoretisk set være muligt, at prins Henrik kunne få en titel som konge uden at være regent?

»Hvad man vil kalde prins Henrik, det er noget, som hoffet og Dronning selv bestemmer. Der står ikke noget i loven om, hvordan man bruger de der forskellige begreber, så i princippet kunne Dronningen godt begynde at kalde prins Henrik for konge, hvis hun ville det. Men det ville skabe en masse kaos og ballade og uklarhed i forhold til grundloven, så det ville være helt langt ude«, vurderer Lars Hovbakke Sørensen.

Han tilføjer desuden, at vi aldrig har haft en lignende situation, og at der derfor ikke er nogen ’opskriftsbøger’ for, hvordan det skulle gøres, hvis prins Henrik skulle have titlen konge.

»Der er ikke nogen regler for, hvis man pludselig begynder at bruge et grundlæggende begreb, der altid har betydet det samme, på en anden måde, så man skal lave alle dokumenter om. Det er der ikke nogen fortilfælde for,« forklarer han og tilføjer:

»Kongegemal ville være meget, meget nemmere at få lov til, for det er ikke en titel, som man bruger om regenten normalt. Så det vil være noget helt andet.«

Den daværende kronprinsesse Margrethe ses her, da hun fyldte 31 år, med sin far, kong Frederik IX, prins Frederik, prins Henrik, prins Joachim og dronning Ingrid ved sin side. Vis mere

Kongehuseksperter har flere gange antydet, at tvisten om titlen har skabt splid mellem Dronning Margrethe og prins Henrik. Især fordi Prinsen har bragt emnet op under interviews, hvor Dronningen også har være til stede.

Men hvis det er så let for Dronningen at give sin mand den eftertragtede titel – hvorfor har hun så ikke bare gjort det?

Lars Hovbakke har to bud på svaret: For det første mener han, at det er Dronningens forældre, den daværende Kong Frederik og Dronning Ingrid, der var med til at beslutte, hvordan den daværende franske greve Henri skulle tituleres, når han blev gift med den danske kronprinsesse Margrethe, der senere ville blive dronning.

»Det var slet ikke på tale dengang, at han kunne få en titel som konge. Og dronning Margrethe er meget tro mod traditionerne og ønsker ikke at lave om på dem, så derfor ville hun sandsynligvis aldrig nogensinde gå med til, at man ændrer den titel, som han har nu til at være kongegemal. Både af hensyn til, at hun er tro mod forældrenes valg – men også fordi hun er tro mod de traditioner, man har og har haft i Danmark,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen.