SF’s stemmesluger ved Europa-parlamentsvalget Margrete Auken er kommet under mistanke for at misbruge EU-midler.

Hun har i årevis haft SFs to administrative topchefer på Borgen på EU’s lønningsliste som sine lokale assistenter i København, hvor de arbejde både for hende og for Pia Olsen Dyhr.

Men de to chefer, partisekretær Turid Leirvoll og sekretariatschef Jens Andersen, blev ikke fritstillet sådan, som reglerne kræver, da Thorning udskrev valg til Folketinget i juni.

Derved har parlamentet i Bruxelles indirekte været med til at yde partistøtte til SFs valgkamp, hvilket er ulovligt.Turid Leirvoll og Jens Andersen er ansat som Margrete Aukens lokale assistenter i København. De tager sig af hendes kontorhold og yder ikke politisk rådgivning, oplyser Auken. Blandt andet holder de styr på løn- og ansættelsesforhold for de to andre assistenter, hun har placeret i Bruxelles. Ved siden af arbejder de fuldtids for SF-formanden Pia Olsen Dyhr, og det er denne sammenblanding af kasketter, der vækker undren.

Ingen af de 12 øvrige danske medlemmer af parlamentet har centralt placerede topfolk på Christiansborg på lønningsliste.

»Vi går op i at følge reglerne,« siger parlamentsmedlem Jeppe Kofod (S).

DF’s medlem af parlamentet Jørn Dohrmann siger, at Margrete Aukens aflønning af SF-topfolk virker betænkelig.»Det ser ikke kønt ud, når man ansætter top-personer i det nationale parti på EU-løn. Der er både noget substantielt her, hvor reglerne kan være brudt, men der er også noget moralsk forkert i at overføre penge fra EU til en form for skjult partistøtte. Det bør man holde sig for god til,« siger han.

I sidste uge måtte Carl Holst trække sig som forsvarsminister efter hård kritik af, at hans personlige rådgiver i Region Syddanmark også havde arbejdet for ham i valgkampen.


EU’s særlige anti-svindelkontor har netop indledt en efterforskning af lederen af det franske højreparti Front National, Marine Le Pen. Hun er mistænkt for at have omdirigeret EU-midler til sin nationale valgkamp i 2012.

Ifølge direktør og talsmand for Europa-Parlamentet, Jaume Duch Guillot, må parlamentet kun godtgøre udgifter til assistance, som »er nødvendig for og direkte forbundet med medlemmernes udøvelse af deres mandat«.

Lokale assistenter må ikke arbejde for to forskellige parlamenter på samme tid. De skal lade sig fritstille under valgkampe eller tage orlov, da EU-midler ikke må bruges til at finansiere partiernes valgkampagner. Hverken Turid Leirvoll eller Jens Andersen var fritstillede under de seneste valgkampe til Folketinget i juni i år og til Europa-Parlamentet i maj 2014.

Jaume Duch Guillot understreger, at han kun udtaler sig om reglerne i helt generelle vendinger. Hans kommentar er derfor ikke møntet konkret på Aukens praksis.

Anbefaler parlamentet, at lokale assistenter skal tage orlov under valgkampe?

»Indeed (naturligvis),« siger Jaume Duch Guillot til BT.

BT har foreholdt Margrete Auken den udlægning af reglerne fra parlamentets talsmand. Hun afviser ganske bestemt, at hun har gjort noget forkert.

»Turid Leirvoll og Jens Andersen arbejder for mig i hver syv timer om ugen i gennemsnit. De arbejder i de syv timer alene med opgaver, som er direkte forbundet med udøvelsen af mit mandat i Europa-Parlamentet jævnfør reglerne herom. Udover de timer, de pågældende er ansat hos mig, er de også ansat i SF. Arbejde i forbindelse med kampagner finansieres af SF,« siger Margrete Auken og tilføjer, at hun selv er ansvarlig for, at den måde hun anvender assistenter på, ligger indenfor parlamentets regler.

»Det er min klare opfattelse at jeg holder mig indenfor reglerne,« siger hun.

Margrete Auken modtager op til 21.379 euro, svarende til 160.000 kr., om måneden til aflønning af assistenter. Indenfor denne beløbsramme skal hun lønne to akkrediterede assistenter i Bruxelles samt fire lokale assistenter på Christiansborg.

Ved siden af lønnen til Turid Leirvoll og Jens Andersen betaler Margrete Auken også en advokat for at stå for administrationen af hele ordningen. Det er nemlig et lovkrav fra EU.

Pia Olsen Dyhr vil ikke forholde sig til, om Margrete Auken overholder EU-Parlamentets interne regler.

»Snak med med Jonas Dahl eller Turid Leirvoll om det. Det er dem, der står for det,« svarede hun, da BT traf hende på Borgen efter Løkkes åbningstale.
Jonas Dahl lovede i går at undersøge sagen, men var ved redaktionens slutning ikke vendt tilbage.