Banden Loyal to Familia skaber utryghed blandt beboere på Nørrebro. To mødre har trodset frygten for repressalier og valgt at stå frem med, hvordan de oplever, at banden forsøger at hverve børn og unge i området.

De har begge sønner i teenagealderen - og de er bekymrede. Tænk hvis deres sønner bliver nogle af de drenge på Nørrebro, som den kriminelle bande Loyal to Familia (LTF), forsøger at hverve?

Ingen af sønnerne er blevet opsøgt med det formål endnu, men risikoen er ifølge mødrene Anahita Malakians og Masti Jutka overhængende i en bydel, hvor en af Danmarks hurtigst voksende bander forsøger at få et solidt fodfæste.

Kvinderne fortæller, at LTF forsøger at fremstå som en sympatisk gruppering – nærmest som en forening. Blandt andet har banden arrangeret grill-aftener, hvor der ifølge Berlingskes oplysninger har været børn med helt ned til 9-års alderen.

Der florerer også rygter om afpresning af helt unge drenge, der opkræves penge for at få lov til at opholde sig i særlige områder, og om en tilvænning til LTFs regler, hvor børn lærer at komme på talefod med grupperinger i de områder, hvor de færdes, for at være »fredet«.

Advaret om ophold på Den Røde Plads

For nylig blev Anahita Malakians’ søn advaret om, at der er risici forbundet med at opholde sig på Den Røde Plads, hvor han går til karate.

Hun har samtidig hørt, at unge opsøges af bandemedlemmer og får at vide, at »enten er du med os, eller også er du imod os«, og at de skal hoste op med penge for ikke at få tæsk.

»Da jeg fik den viden, tog jeg en snak med min søn. Jeg sagde til ham, at hvis nogen opsøger ham - selv hvis de gør det på en venlig og imødekommende måde - så skal han løbe. Det er min eneste løsning til ham. Han skal ikke gå, men løbe væk med det samme,« siger Anahita Malakians. Hun er mor til tre og har boet på Nørrebro gennem 16 år. Til hverdag arbejder hun som forretningsdrivende og så stiller hun op til Borgerrepræsentationen for Venstre.

Sammen med flere andre deltog hun for et par uger siden i et møde for en håndfuld foreninger og politikere i området, hvor bandeproblemet var på dagsordenen. Initiativtager til mødet var Masti Jutka, der ligeledes er mor og har boet på Nørrebro i 16 år. Hun er socialrådgiver og medlem af Nørrebro Lokaludvalg.

»Jeg er ikke tryg overhovedet«

»Alle kan se, at der er sket ændringer på Blågårds Plads. Problemet med LTF er blevet meget, meget større de seneste måneder. De udnytter, at mange 14-16-årige ikke fortæller alt til deres forældre og forsøger at rekruttere dem til banden,« siger Masti Jutka, der mener, det er nødvendigt, at forældre i området får skærpet sanserne omkring banderne, så de bedre kan spotte dem og undgå dem.

Anahita Malakians er enig.

»LTF bør være en større bekymring. Forældre er slet ikke klar over, hvad deres børn kan blive udsat for. De er ikke klar over, at bandemedlemmer og gangstere kan finde på at opsøge deres børn,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er ikke tryg overhovedet. Ikke for mine børn, for min familie og for min kæreste. De her mennesker er dybt kriminelle.«

Masti Jutka opfordrer til, at beboerne på Nørrebro i højere grad inddrages via borgermøder med politi og kommune, og til, at forældre via skolerne får mere oplysning og rådgivning til, hvordan man taler med sine børn om banderne. Hun oplever en berøringsangst, fordi folk frygter en debat om diskrimination.

»Men det er ikke kun indvandrere, der er i grupperne. Og det er ikke kun socialt udsatte, fattige og dem, der klarer sig dårligt i skolen, men alle, de henvender sig til,« siger hun.

Ifølge de to kvinder står det værst til på Den Røde Plads, Blågårds Plads, Allersrogade og Lundtoftegade.