Lige knap 1 million kroner. Så stor en opsparing kan et barn have, før der skal betales skat af et årligt investeringsafkast.

I hvert fald hvis man følger den metode, Jacob Munk-Stander benytter sig af.

Han er hjernen bag børneopsparingsplatformen Tobi, der er et alternativ til den traditionelle børneopsparing, som landets banker tilbyder.

Men man behøver ikke at gøre brug af Jacob Munk-Standers platform, for at give sit barn en god start på voksenlivet.

»Der er intet i det, man ikke selv kan gøre,« fortæller Jacob Munk-Standers, der her deler opskriften til at gøre ham kunsten efter og skatteoptimere investeringer på sine børns vegne.

Det var på barslen med sin yngste datter, at Jacob Munk-Stander, der dengang var direktør i en konsulentvirksomhed, fik ideen til at lave en platform, der skulle være overskuelig for børnefamilier.

Samtidig skulle den give et bedre overblik over den særlige måde, man kan investere for børn ved at benytte sig af deres ubrugte personfradrag, der også er kendt som frikort.

»Det udspringer af egne behov. Min kone og jeg var på barsel med vores barn nummer to. Den ældste var fyldt fire, og så talte vi om, hvorfor vi ikke havde fået styr på børneopsparingerne. Vi brugte meget tid på at tale om, hvordan man kunne gøre det mere overskueligt,« siger Jacob Munk-Stander, der ikke var imponeret over den traditionelle løsning, som landets banker kan tilbyde børnefamilier.

På den er afkastet skattefrit, men der kan højest indbetales 6.000 kr. om året og i alt 72.000.

Han kalder kontoen for »væsentligt begrænset«.

»Ønsker man at fortsætte med at indbetale skal der derfor oprettes en ny konto. Skulle der i øvrigt gennem årene før da være et ønske om at indbetale mere, for eksempel større pengegave ved dåb eller arveforskud, skal forældrene også have en separat konto til det,« siger Jacob Munk-Stander og fortsætter:

»Man står nu som en travl børnefamilie med minimum to konti, og hvis de skal investeres, skal der holdes styr på det, herunder både at gennemføre investeringer og holde øje med dem gennem tiden. Held og lykke med det, mens man giver ble på, koordinerer legeaftaler og diskutere skærmtider.«

For at kunne investere langt flere penge for ens barn, end den klassiske børneopsparing tillader, og samtidig komme udenom skatten, drejer det sig om at investere frie midler og gøre brug af sit barns personfradrag.

»Et barn med et ubrugt personfradrag på 49.700 kr., som grænsen lyder på næste år, og 5 pct. årligt investeringsafkast skal have en opsparing på 994.000 kr. før barnet skal betale skat. Det er nok de færreste børn, der har det,« siger Jacob Munk-Stander.

Opskriften er som følger: I første omgang skal man afklare, hvor stort et ubrugt personfradrag ens barn har i det indeværende år.

Det vil i de fleste tilfælde, i hvert fald når barnet ikke har et fritidsjob, være ubrugt.

Derefter drejer det sig om at finde investeringsprodukter, der er beskattet som kapitalindkomst - når det handler om aktier, er det akkumulerende aktiebaserede investeringsselskaber og ETF'er, som ikke står på Skats positivliste.

Skats positivliste er en liste over fonde, der bliver beskattet som aktier - eller med andre ord som aktieindkomst.

»Man vil typisk skulle finde mulige investeringsprodukter på ens investeringsplatform og så tjekke om ISIN-koden står på Skats positivliste. Det kræver lidt gravearbejde, men det er bestemt muligt at finde. Alternativt kan man google sig til diverse hjemmebryggede lister folk har lavet - de bliver dog sjældent holdt opdateret,« fortæller Jacob Munk-Stander.

ISIN-koden kaldes også for fondskode, og er en identifikationskode, der består af bogstaver og tal.

Akkumulerende aktiebaserede fonde bliver beskattet efter lagerprincippet. Det samme gælder ETF'er, og netop det er smart, fortæller Jacob Munk-Stander.

»Det betyder at skatten bliver betalt hvert år, hvorved hele skatten er betalt af personfradraget gennem årene, og barnet derfor ikke skal betale skat, når investeringerne skal sælges udover de år, hvor barnet eventuelt har brugt hele sit personfradrag.«

Han fortæller videre, at Skats positivliste opdateres løbende og særligt mod slutningen af året. Men man skal løbende holde sig opdateret, fortæller han.

»Skulle et produkt komme ind på listen vil det fra næste skatteår være beskattet som aktieindkomst og kan dermed ikke bruge barnets personfradrag.«

Netop ovenstående, var en anden stor årsag til, at Jacob Munk-Stander forlod sit direktørjob for at skabe en platform, der gør investering af børns penge mere overskuelig.

»Vi har gjort det så let, at man ikke behøver at rode rundt med overstående.«

Hos Tobi er der ingen begrænsninger på, hvor meget man kan indbetale, ligesom der heller ikke er et minimumsbeløb for indskud. Alt er digitalt og foregår blandt andet på en app.

Tobi har heller ingen handelsomkostninger - til gengæld koster det 0,60 pct. årligt i et rådgivningshonorar samt mellem 0,47 og 0,65 pct. om året i produktomkostninger.

Står der eksempelvis 20.000 kr. på ens barns konto hos Tobi, vil de årlige omkostninger lyde på mellem 214 og 250 kr.

»Hvis alternativet er, at man ikke får investeret eller at børneopsparingen har mindre værdi på grund af skattesatserne, mener jeg, at honoraret hos os er givet godt ud i forhold til skattegevinsten,« siger Jacob Stander-Munk om Tobis priser.