Telegiganten TDC nedtoner al uenighed med Skat trods slagmål om en millionstor ekstra skatteregning.

- TDC har en tæt og konstruktiv dialog med Skat, siger Christer Tønder Bell, underdirektør i TDC og chef for selskabets skatteafdeling.

Han slår fast, at det er 'helt normalt', at store selskaber og skattemyndighederne diskuterer de ofte ekstremt komplekse skattetekniske forhold, og at skattebetalingen derefter kan blive reguleret – op eller ned.

TDC-sagen er dog usædvanlig, fordi den vedrører et så enormt beløb, nemlig 589 millioner kroner for 2002. Skat opskrev i 2006 TDCs indkomst for skatteåret 2002 med 589 millioner kroner. Ifølge TDC har Skat aldrig betvivlet, at TDC havde ret til et enormt fradrag, der reducerede skattebetalingen betydeligt – ifølge TDC bestod uenigheden alene i, om fradraget kunne gøres for skatteåret 2002 eller skulle tages over fem år.

Tabte anden runde


Skat ville have fradraget spredt over flere år, TDC ønskede det på én gang. Ifølge TDC indbragte selskabet Skats afgørelse for Landsskatteretten, der gav TDC medhold i, at hele fradraget kunne gøres i 2002.

Også for året efter – 2003 – opskrev Skat den skattepligtige indkomst for TDC, denne gang »kun« med 89 millioner kroner. Også denne afgørelse blev indbragt for Landsskatteretten, men her tabte TDC, hvorfor fradraget skulle tages over flere år.

- TDC og Skat har et glimrende samarbejde om at sørge for størst mulig præcision i opgørelsen,« siger underdirektør Christer Tønder Bell.

Tilbage står så spørgsmålet om, hvorvidt Skat og TDC også har været dybt uenige om millionfradragene i årene efter 2003.

Er de to eksempler på kendelser fra Skat i 2006 enestående, eller har der også i årene efter været lignende kendelser, hvor Skat har opjusteret jeres skattepligtige værdi i forhold til, hvad TDC først har angivet?

- Dine papirer viser et øjebliksbillede fra et forløb og ikke endelige resultater. Som tidligere nævnt er der tale om justeringer mellem enkelte år, og det endelige resultatet blev hovedsageligt som oprindeligt selvangivet. Disse forløb er fortrolige mellem Skat og virksomheden. Vi har derfor ikke kommentarer til følgende år.

Når man ser på TDC koncernens samlede regnskab, så fremgår det senest af regnskabet for 2009, at TDC har betalt ca 1,3 mia. kr. i skat af en indtjening på 3,7 mia. kr. Hvor stor en del af disse penge havner reelt set i den danske statskasse? Og hvor mange penge bliver betalt i skat i andre lande?

- Vi har ikke kommentarer udover det, der er offentliggjort i regnskabet. Generelt kan vi dog tilføje, at langt størstedelen af TDCs aktiviteter foregår i Danmark. Dette afspejles naturligvis i vores skatteindbetaling.