Udlændinge skal spytte i afgiftskassen, når de triller ind i Danmark. Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der netop har landet en aftale om bilafgifter.

Når hr. og fru Scheibler ruller fra Tyskland og ind på de danske veje, skal de betale for det.

Det ønsker regeringen og Dansk Folkeparti, der torsdag aften landede en aftale om nye bilafgifter.

Konkret betyder aftalen, at den lave afgiftssats vil blive på 85 procent, hvor den i dag er 105 procent, imens den høje afgift bevares på 150 procent. Dog hæves grænsen for, hvornår den træder ind, fra i dag at være 106.600 kroner til at blive på cirka 185.000 kroner. Det kan du læse mere om her. Ligesom du her kan læse, hvad bilerne kommer til at koste.

Efter 2020 finansieres aftalen af nye vejafgifter på de danske motorveje, og dem skal bl.a. udlændinge betale. Denne model ventes at indbringe så mange penge, at det går i plus i år 2025.

En konkret model for, hvordan hr. og fru Scheibler skal spytte i afgiftskassen foreligger dog ikke endnu.

Men Finansministeriet oplyser, at det forventes, at ordningen vil læne sig op ad en tysk model.

I et notat skriver Finansministeriet desuden, at regeringen og Dansk Folkeparti vil undersøge muligheder for at indføre såkaldt periodebaseret vejafgift - altså f.eks. for en uges kørsel på danske veje - i Danmark for person- og varebiler.

Det vil indbringe statskassen 300 millioner kroner årligt, vurderer ministeriet.

Afgiften kan betales ved køb af en såkaldt vignet - også kaldet motorvejsmærkater- der gælder f.eks. ti dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt sammen med de øvrige løbende afgifter, skriver ministeriet.

Ifølge Ritzau vil danskere dog også skulle se frem til at betale 1.000 kroner om året i vejafgift, mens de løbene afgifter vil være faldene.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger til Ritzau:

»Vi laver den danske model ligesom den tyske model. Her betaler tyskerne 1.000 kroner og får dem refunderet.«

Finansministeriet skriver i notatet, at afgiften i den planlagte tyske ordning afhænger af bilens drivmiddel (benzin eller diesel), emissionsnorm og motorstørrelse med en sats på maksimalt 130 euro pr. år.

Prisen for ti dage varierer fra 2,5 Euro til 25 Euro, mens prisen for to måneder varierer fra syv Euro til 50 Euro. I ordningen kompenseres tyske bilister gennem en reduktion af de løbende bilafgifter.

Udenlandske bilister vil ifølge Finansministeriet formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.