Videnskaben vil nu vide, at man ikke bliver permanent dum af at ryge hash
Videnskaben vil nu vide, at man ikke bliver permanent dum af at ryge hash Foto: JACOB LANGVAD NILSSON

Der er både gode nyheder og dårlige nyheder til pothoveder.

Sidste år var der stor omtale af en videnskabelig undersøgelse, som viste, at hashrygere bliver dummere med årene.

1.000 newzealændere er blevet fulgt fra deres fødsel i 1972 eller 1973 og fire årtier frem. Dem, der røg meget hash som teenagere, oplevede et drastisk fald i deres intelligens som midaldrende.

Konklusionerne af den newzealandske undersøgelse viser sig nu måske at være fejlvisende. De potforbrugende teenagere bliver ganske vist mindre intelligente med årene, men det er ikke på grund af deres rusmiddelforbrug. Sammenhængen kan være den helt omvendte, mener den norske økonom Ole Røgeberg, der har gået talbehandlingen i hash-undersøgelsen igennem med en tættekam.

Han mener, at faldet i intelligens kan forklares med social status. De unge i undersøgelsen har et højt rusmiddelforbrug netop af de selvsamme årsager, som ville få deres intelligens til at falde med alderen alligevel.

De dumme ryger hash

Meget groft sagt er det ikke hash, der gør dem dummere. Det er de dumme, der ryger meget hash.

På forskningsinstitutionen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning har Røgeberg udført simulationer med tallene fra den newzealandske undersøgelse, og de viser, at faldet i intelligens senere i livet hos de hashrygende teenagere kan forklares med sociale faktorer.

I princippet burde intelligens ikke være påvirket af sociale faktorer, men i realiteten er det yderst svært at måle intelligens, uden at det påvirkes af skoling, viden og vaner. Det gør en forskel for omløbshastigheden i hovedet, hvor stor en nyttelast, der løber rundt deroppe, og hvor rutineret man styrer færdslen.

Derfor påvirker sociale faktorer intelligensmålinger, og det har den store hash-undersøgelse ikke i tilstrækkelig grad taget højde for, skriver Røgeberg i en videnskabelig artikel, der er udgivet af tidsskriftet for det amerikanske videnskabernes akademi, Proceedings of the National Academy of Sciences eller PNAS.

Røgebergs tolkning støttes af, at der i forvejen er en stærk sammenhæng mellem lav social status og faldende intelligens som midaldrende.

Mange andre undersøgelser viser klokkeklare fald i intelligens hos storforbrugere af hash, og mange kan sikkert bidrage med personlig empiri og anekdotisk bevisførelse i samme retning. Men i de andre videnskabelige undersøgelser af sagen er effekten forbigående og de gode resultater i intelligenstestene vender tilbage efter kortere eller længere tid, når man skærer ned på hashforbruget.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.