Nogle danske sæddonorer er ophav til flere end 100 børn. I orden, mener sædbank, mens formanden for Det Etiske Råd påpeger, at tallet vil vække afsky i brede kredse.

Er det en god idé, at en dansk mand kan være biologisk ophav til flere end 100 børn? Ja, og det sker allerede, svarer den danske sædbank Cryos, for dansk sæd er en eksportsucces. Og selv om Danmark har et loft, der fastslår, at en donor højst må være ophav til børn i 12 familier, så bryder sædbanker ikke loven ved at sælge til udlandet. Det skriver Berlingske.

- Jeg har ikke lyst til at nævne et tal. Det er nok at sige, at vi har donorer, der er ophav til over 100 børn. Men det bekymrer os ikke, for vi leverer sæd til hele verden – 70 lande i alt. I princippet kan der være ét barn i hvert land, lyder det bekymrende? spørger Ole Schou, der er direktør i verdens største sædbank, Cryos.

Selv om sædbankerne er på den sikre side, når det gælder risiko for indavl og spredning af donorers sygdomme, så strider sædbankernes praksis mod begreber om, hvad der er naturligt. Det påpeger Det Etiske Råds formand, Jacob Birkler:

- Det eneste, der står tilbage, er den umiddelbare afsky. Den umiddelbare mavefornemmelse af, at det er for galt. Og det er dét, etik ofte drejer sig om: Normer, sædvane, skik og brug. Vi er ikke vant til, at en enkelt mand kan være far til 100 børn.

Jacob Birkler ser et behov for, at man i en åben dialog får drøftet de etiske spørgsmål, som rejser sig i denne typer sager, hvor der handles på tværs af landegrænser.

Spørger man Wendy Kramer, der er ansvarlig for det amerikanske donorregister The Donor Sibling Registry, så kan danske sæddonorer dog meget vel være ophav til op mod 200 børn. I det amerikanske register har man matchet halvsøskende med hinanden og deres donor. Nogle donorbørn har op mod 200 søskende, viser det sig.

- Mange sædbanker siger, at en donor bliver brugt til cirka 20 børn, men vi har gang på gang påvist, at donorerne reelt bruges i langt større omfang. Blandt andet fordi sædbankerne ikke har interesseret sig for at udvikle et system, der tæller troværdigt, siger Wendy Kramer.

Pim Janssens er formand for det hollandske selskab for sæddonation og står i spidsen for en international arbejdsgruppe, der i efteråret kommer med anbefalinger på området. Han forsvarer stordriften:

- Vores professionelle anbefaling af antal børn pr. donor vil være meget højere, end hvad folk forventer. 100 børn world wide vil i min optik kunne accepteres, så længe populationen i den gruppe, som sædbankerne distribuerer til, er stor nok.