Det er afgørende for mig som integrationsminister, at de kvinder, der kommer hertil, og som er flygtet fra religiøs undertrykkelse i f.eks. Afghanistan, fra dag ét er fuldstændig klar over, at Danmark er et samfund baseret på et fundament af frihedsrettigheder. Et fundament, der giver den enkelte lov til at være herre i sit eget liv.

Skal integrationen lykkes, så skal vi danskere være helt tydelige om vore værdier. Man skal som udefrakommende have klar besked om det frihedsorienterede land, som Danmark er, og man skal vide, at man kan blive en del af det danske værdifællesskab, hvis man tager vore værdier, sproget og Danmark til sig.

I Danmark skal vi kunne se hinanden i øjnene og aflæse ansigtsudtrykket. Sådan møder vi hinanden i åbenhed og gensidig respekt i det daglige. Og er man tilhyllet i beklædning, der skjuler ens ansigt, så kan man ikke møde hinanden, som vi gør i Danmark. Derfor er jeg glad for, at mit parti har besluttet at gå ind for et forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.

Jeg forstår faktisk godt, at nogen oplever spørgsmålet om, hvorvidt der skal gennemføres et statsligt forbud som dilemmafyldt. På den ene side er der retten til at klæde sig, som man vil, og synspunktet om grænser for statslig regulering. På den anden side hensynet til at skride ind over for undertrykkelse og undertrykkende symboler. Jeg anerkender også, at man som liberal kan vægte disse hensyn forskelligt op mod hinanden, og at der ikke nødvendigvis er ét enkelt rigtigt liberalt svar på dette spørgsmål.

Min egen tilgang til dette spørgsmål er defineret af mit ønske om, at alle borgere i Danmark bliver en ægte del af samfundet. Jeg er stolt af vores historie, hvor kvinder fik stemmeret og medbestemmelse i samfundet på et meget tidligt tidspunkt i forhold til mange andre lande. Og jeg mener, at det er en dansk kerneværdi, at piger og drenge, kvinder og mænd, er lige meget værd. Derfor mener jeg også, at det er på sin plads, at vi som samfund sender et utvetydigt signal om, at enhver kvinde har ret til at vise sit ansigt og bestemme over sit eget liv.

Danmark skal ikke være et samfund, hvor frihedsrettighederne - herunder ligestillingen - er trådt under fode, og hvor kvinder bliver holdt i et jerngreb af mændene. Det er også centralt for mig at understrege, at maskeringsforbuddet ikke handler om at forbyde religiøse symboler i det offentlige rum. I et samfund der bygger på religionsfrihed, skal man kunne vise sit religiøse tilhørsforhold, hvad enten man er kristen, muslim eller jøde.

Vi har haft en grundig debat. Både i mit eget parti Venstre og i andre partier. Og vi har haft forskellige udgangspunkter. Men jeg glæder mig over, at debatten er foregået på et fælles grundlag: At ingen bryder sig om burka og niqab og det kvindesyn, de repræsenterer, at maskering i det offentlige rum ikke er den måde vi møder hinanden på, og at vi alle er drevet af det samme ønske om at værne om de frihedsværdier, som vi har bygget vores samfund på.

Andre læser også