Biblioteker og museer er kommet under ny og spændende beskydning. Den liberale tænketank Cepos mener nemlig, at det er alt for attraktivt at være uden arbejde, hvis fritidslivet bliver for spændende – f.eks. hvis man låner bøger og oplever kunst. Frygter Cepos ligefrem en oplyst befolkning, der kan tænke selv?

Hvis du låner en bog eller besøger et museum uden at betale entre, så er dit fritidsliv faktisk alt for lækkert til, at du gider gå på arbejde. Sådan lød det for nylig fra tænketanken Cepos, hvis eneste formål synes at være optimeringen af effektive, arbejdende menneskemaskiner, der bidrager til mere økonomisk vækst.

Det udgangspunkt ligger nogenlunde så langt fra mit, som det kunne.

Hvor Cepos propper hele verden i et stort og firkantet Excel-ark, mener jeg, at vi lever i et rigt og levende samfund beboet af frit tænkende borgere. Og hvor Cepos betragter nytteværdi som tal og tal alene, ser jeg også i høj grad værdi som noget kulturelt og mellemmenneskeligt.

Oplysningstiden ligger mange år tilbage, men med seneste input fra den såkaldt liberale tænketank, løber det mig alligevel koldt ned af ryggen. Mener Cepos virkelig, at bibliotekerne er et onde for samfundet?

Bibliotekerne er om noget en samfundsinstitution, som gør mig stolt af at være borgmester og borger og løfter en kæmpe opgave.

Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening er bibliotekerne i høj grad med til at skabe mønsterbrydere. Hele 78 procent, der kommer fra en økonomisk dårligt stillet familie, svarede i undersøgelsen, at biblioteket havde medvirket til oplevelsen af at få kendskab til samfundet. Og for 59 procent af respondenterne gjaldt, at de på biblioteket oplevede at blive en del af et fællesskab. Endelig fortalte 69 procent af mønsterbryderne, at biblioteket havde bidraget positivt til at få dem til at læse mere.

Intet kunne glæde mig mere. Og intet kunne efter sigende vække mere grundangst hos Cepos. Tænk sig: Arbejdssøgende mennesker, der søger viden, oplysning og fordybelse.

Gad vide om Cepos selv vil ansætte mennesker, der ikke er aktivt deltagende og videbegærlige?