Svenskerne fik fra flere sider åben kritik for ikke at se coronakrisens alvor i øjnene.

Den seneste tid ser det dog ud til, at alvoren for alvor er gået op for vores naboer mod øst - og nu i en sådan grad, at man i Region Stockholm har taget yderst drastiske midler i brug.

Tidligere i dag - fredag den 3. april - trådte en særlig krisesituationsaftale i kraft i hovedstadsregionen.

Med aftalen bliver sundhedspersonale beordret til at arbejde 48 timer om ugen, ligesom de kan blive tvunget over kommune- og regiongrænser for at arbejde dér, hvor der er mest brug for dem.

Til gengæld får de en lønforhøjelse på 120 procent, og de kan højst arbejde 48 timer om ugen i en periode på maksimalt fire uger.

Den særlige kriseaftale er trådt kraft efter høje opråb fra sundhedspersonalet på de stockholmske intensivafdelinger, som de seneste dage har oplevet en voldsom stigning i antallet af indlæggelser.

»Under en akut krisesituation, hvor det gælder om at sikre personaletilgangen for at kunne behandle syge og redde liv, er det nødvendigt med en øget fleksibilitet for arbejdsgivere og ansatte,« siger Ulf Olsson, viceordfører i forhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner og Regioner (SKR), som en del af begrundelsen for at indføre krisesituationsaftalen.

Alarmerende udvikling

De senete syge- og dødstal melder om, at der indtil videre er 6.078 bekræftede smittede med Covid-19 i Sverige. I Danmark er tallet 3.757 registrerede smittede.

I Sverige er 333 døde. Herhjemme har 139 mistet livet som følge af Covid-19.

Og i alt er der indlagt 363 på intensiv i Sverige, imens det i Danmark er 143.

Sveriges statsminister Stefan Löfven understreger i et interview med den svenske avis Dagens Nyheter (DN), at situationen er gravalvorlig.

Han siger, at der kommer til at gå måneder, før coronakrisen er ovre og under kontrol, og at svenskerne desuden allerede nu må forberede sig på, at tusindvis af dødsofre.

»Vi kommer til at tælle de døde i tusindvis. Det kan vi lige så godt forberede os på. Andre lande har fået et hurtigere forløb, vi har bevidst forsøgt at strække det ud, men det betyder ikke per automatik, at vi får færre alvorligt syge eller færre døde. Vi strækker det ud, så sygehusvæsenet kan få en mulighed for at klare det,« siger statsministeren til DN ifølge Afton Bladet.

Krisesituationsaftalen, som netop er blevet indført, blev vedtaget tilbage i 2018, da Sverige igennem flere måneder var plaget af en lang række skovbrande.

Aftalen omfatter samtlige 1,2 millioner medarbejdere i landets kommuner og regioner - herunder personale i sundhedsvæsenet og ældresektoren.