Konservativ Ungdoms formand, Christian Holst Vigilius, har puttet med sandheden i sagen om fusk med ungdomspartiets medlemstal.   

Dermed sås der tvivl om formandens troværdighed i den sprængfarlige sag, hvor ungdomspartiet har søgt om milliontilskud fra tipsmidlerne på delvist falsk grundlag.

Da Vigilius første gang blev spurgt ind til sagen den 6. december 2023, afviste han, at der var problemer.

Nu afslører en mailkorrespondance mellem Konservativ Ungdom og revisionsfirmaet PwC, at formanden på daværende tidspunkt var blevet personligt orienteret om, at PwC i en stikprøvekontrol havde afdækket fusk med medlemstallet. 

Formanden fik orienteringen, allerede to uger før han over for B.T. afviste, at der var noget at komme efter.   

Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, belastes af en sag om fusk med medlemstallet i partiet. 
Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, belastes af en sag om fusk med medlemstallet i partiet.  Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Vis mere

»Det slider på en politikers troværdighed, hvis man svarer noget, som efterfølgende viser sig ikke at være rigtigt,« siger kommunikationsrådgiver Benny Damsgaard, der har lang erfaring med politisk kommunikation hos blandt andet De Konservative:

»Jeg bemærker også, at han i første omgang har afvist ret kategorisk, at han kender til problemer med medlemstallene. Det er selvfølgelig en farlig strategi, hvis ikke det er rigtigt,« siger han.

Som afdækket af B.T. søndag viser stikprøvekontrollen fra PwC, at der er et større antal spøgelsesmedlemmer i ungdomspartiet, som ikke selv har betalt deres medlemskaber, selvom det er et strengt krav, hvis medlemmerne skal udløse tilskud fra tipsmidlerne.

Snyderiet er hovedsageligt foregået under Konservativ Ungdoms hvervekonkurrencer. 

Her kan eksisterende medlemmer blandt andet vinde en studietur til udlandet – for eksempel til Lissabon i Portugal – ved at skaffe blot fem nye medlemmer. For at få en plads ombord på flyet har flere eksisterende medlemmer i den forbindelse fusket ved at overføre prisen på et medlemskab – 75 kroner – på MobilePay til venner og bekendte for at få dem til at melde sig ind med deres egen konto.

PwC vurderer, at knapt ti procent af Konservativ Ungdoms i alt 2.179 registrerede medlemmer er spøgelsesmedlemmer, som i virkeligheden ikke bør udløse tilskud.

B.T. beskrev første gang mistanken om snyd den 6. december i forrige uge. 

Dengang havde B.T. endnu ikke fået indsigt i revisionsfirmaets endelige rapport. Men det havde Konservativ Ungdoms formand, Christian Holst Vigilius, viser det sig nu.

PwC sendte rapporten til Konservativ Ungdom allerede den 24. november, og Vigilius kommenterede rapporten personligt i en mail til PwC den 29. november uden at betvivle problemet med spøgelsesmedlemmer, der er blevet betalt for at melde sig ind.

Alligevel svarede formanden klart nej, da han den 6. december blev spurgt, om ungdomspartiet har medlemmer, der ikke selv har betalt deres medlemskab.

Hvorfor svarede du nej, når du på det tidspunkt lige havde fået at vide, at PwC havde fundet flere medlemmer, der ikke selv havde betalt?

»Fordi vi kan dokumentere, at alle de medlemmer, vi har søgt om tilskud på baggrund af, selv har betalt kontingent fra deres egen konto. Og det ville da være skønt, hvis vi kunne kontrollere, om de har fået sendt penge af andre, men det kan vi jo ikke.«

Nej, men det har PwC så kontrolleret. Og de har fundet ud af, at nogle medlemmer ikke selv har betalt. Og det vidste du. Alligevel svarede du nej til, at I har medlemmer, der ikke selv har betalt.

»Ja, for hvis vi kan se, at det ikke er den, der melder sig ind, der har betalt for deres medlemskab, så sorterer vi dem fra.«

Så man kan ikke regne med, at du – når man stiller dig sådan et spørgsmål – svarer på, om de reelt selv har betalt?

»Jeg har kun svaret det, som er i overensstemmelse med virkeligheden,« siger Christian Holst Vigilius med henvisning til, at kontingentbetalingerne på nær enkelte tilfælde teknisk set er kommet fra spøgelsesmedlemmernes egne konti, selvom pengene reelt kommer fra et andet eksisterende medlem.

Formanden afviser fortsat, at han kendte til problemet med fusk, før PwC fortalte ham om det.

»Hvis vi havde vidst det, så havde vi gjort vedkommende opmærksom på, at det må man ikke.«

Vigilius understreger, at ledelsen i Konservativ Ungdom i annonceringerne af hvervekonkurrencerne har skrevet, at nye medlemmer selv skal betale deres kontingent.

Han fremhæver også, at PwC i rapporten skriver, at Konservativ Ungdom har »en betryggende registrering« af medlemmer, selvom der ikke er blevet tjekket op på, om nye medlemmer er blevet betalt af andre for at melde sig ind.

PwC kommer med klar anbefaling om, at Konservativ Ungdoms ledelse over for både hovedbestyrelsen, lokalforeninger og i fremtidige hvervekonkurrencer gør »yderligere opmærksom på«, at kontingentbetalinger skal være selvstændige.

Tipsmidlerne uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd, som til januar skal beslutte, hvilke konsekvenser sagen skal have for Konservativ Ungdom. Dansk Ungdoms Fællesråd afviser at kommentere sagen inden da.