Den politiske ungdomsorganisation Konservativ Ungdom er under mistanke for at have pustet sit medlemstal op i forbindelse med uddeling af tipsmidler.

Derudover undersøges det også, om ungdomspartiet har forsøgt at snyde sig til større tilskud ved at indberette lokalforeninger, der ikke lever op til kravene om blandt andet at have regelmæssig aktivitet.

Det erfarer B.T. fra flere centrale kilder.

Det er Dansk Ungdoms Fællesråd, som i forbindelse med en whistleblower-henvendelse og efterfølgende stikprøvekontrol har opfanget en række uregelmæssigheder i Konservativ Ungdoms ansøgning om tilskud. 

Konservativ Ungdoms formand, Christian Holst Vigilius, afviser fuskeri:

»Jeg kan blankt afvise, at vi har søgt om noget, som vi ikke kan stå 100 procent inde for«.

Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, afviser, at den politiske ungdomsorganisation har pustet sit medlemstal op. 
Christian Holst Vigilius, formand for Konservativ Ungdom, afviser, at den politiske ungdomsorganisation har pustet sit medlemstal op.  Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Vis mere

Dansk Ungdoms Fællesråd uddeler hvert år omkring 140 millioner kroner af overskuddet fra Danske Spil og Det Danske Klasselotteri.

Pengene går til en lang række forskellige børne- og ungdomsorganisationer – heriblandt ungdomspartierne, der sidste år fik udbetalt samlet 15,4 millioner kroner. Heraf fik Konservativ Ungdom 2,9 millioner kroner i tilskud.

Størrelsen af tilskuddene til ungdomspartierne afgøres af, hvor mange medlemmer og aktive lokalforeninger de har. Jo flere medlemmer og aktive lokalforeninger, jo flere penge.

Ifølge B.T.s oplysninger blev Dansk Ungdoms Fællesråd tidligere på året kontaktet af en whistleblower, der fortalte, at Konservativ Ungdom havde registreret aktiviteter i en lokalforening, som aldrig havde fundet sted.

Efterfølgende blev revisionsfirmaet PwC sat til at kigge nærmere på ungdomspartiets lister over lokalforeninger og medlemmer i forbindelse med den seneste ansøgning om penge, der skulle tildeles i 2023.

Revisoren stødte i den forbindelse på flere »spøgelsesmedlemmer«, som ikke selv havde betalt kontingent, hvilket er et krav, hvis medlemmerne skal udløse tilskud fra tipsmidlerne.

Derudover konkluderede revisoren, at en større del af ungdomspartiets lokalforeninger ikke levede op til kravene for at få tilskud. Et af kravene er som sagt, at lokalforeningerne skal have regelmæssig aktivitet.

Kilder fortæller til B.T., at stikprøvekontrollen førte til, at der på revisionsfirmaets anbefaling blev igangsat en udvidet stikprøvekontrol af både Konservativ Ungdoms medlemsliste og lokalforeninger.

Mens resten af ungdomspartierne allerede har fået tildelt deres tilskud i 2023, så får Konservativ Ungdom ikke tildelt nogen penge, før Dansk Ungdoms Fællesråd har taget stilling til den udvidede stikprøvekontrol.

Brugen af tipsmidlerne i Dansk Ungdoms Fællesråd kontrolleres af Tipsungdomsnævnet. Nævnets formand, cand.jur. Bente Hagelund, bekræfter, at nævnet er blevet orienteret om, at Konservativ Ungdom er udtaget til en såkaldt ‘ekstern kontrol’, som foretages af PwC.

Dansk Ungdoms Fællesråd vil ikke udtale sig om sagen, men bekræfter, at Konservativ Ungdoms ansøgning om driftstilskud endnu ikke er afsluttet. 

B.T. har talt med Konservativ Ungdoms formand Christian Holst Vigilius: 

Hvad siger du til mistanken om, at I har pustet medlemstallet op og indberettet politiske aktiviteter, som ikke har fundet sted?

»Jeg kan blankt afvise, at vi har søgt om noget, som vi ikke kan stå 100 procent inde for,« siger han. 

Har I medlemmer, som ikke selv har betalt for deres medlemskab?

»Vi har kun søgt på baggrund af medlemmer, som der findes betalingsdokumentation på, og som har givet os deres oplysninger, og som er gyldige medlemmer i forhold til Dansk Ungdoms Fællesråds regler for medlemskab.«

Har du viden om, at der skulle være nogen, som har meldt andre ind i Konservativ Ungdom og betalt for deres medlemskab?

»Som sagt så har vi betalingsdokumentation på alle de medlemmer, som vi har søgt på baggrund af, og vi vil ikke acceptere medlemmer, hvis vi kan se, at medlemskabet er blevet betalt af en anden.«

Hvordan forklarer du så, at PwC tilsyneladende er stødt på medlemmer, som ikke er rigtige medlemmer i den forstand, at de ikke selv har betalt?

»PwC er ved at lave den her rapport, og så længe, at den ikke er færdig, er det ikke noget, som jeg kan kommentere på. Det, vi har fået at vide af PwC, er, at vi har en betryggende registrering af vores medlemmer, og de er tilfredse med vores forretningsgang.« 

De har så åbenbart stadig fundet nogle uregelmæssigheder, siden de laver en yderligere stikprøvekontrol af jer. Er det korrekt?

»Konkrete spørgsmål til rapporten, synes jeg, vi må vente med at tale om, til rapporten er færdig. Jeg stiller meget gerne op til interview igen, når sagsbehandlingen er slut.« 

Har I indberettet aktiviteter i jeres lokalforeninger, som reelt ikke har fundet sted?

»Det kan jeg blankt afvise. Vi har ikke søgt om tilskud på baggrund af aktiviteter, der ikke er blevet afholdt«.

Hvordan forklarer du så, at PwC netop undersøger det forhold, at der tilsyneladende er indberettet nogle aktiviteter, som ikke har fundet sted? 

»PwC har fået den opgave at gennemgå en fuld kontrol af alle vores medlemmer og lokalforeninger. Det giver god mening, at man sørger for, at det, man har indberettet, er korrekt. Det er fair og forståeligt, at de har lavet den her kontrol, som de gør,« siger Christian Holst Vigilius. 

Så du kan godt sige nu, skråsikkert, at alle de aktiviteter, der er indberettet, også har fundet sted …?

»Ja, det kan jeg godt sige helt skråsikkert«.

Det vides ikke, hvornår PwC's udvidede stikprøve er færdig.