'Tåkrummende pinligt' og 'torskedumt', lyder kritikken

Preben Bang Henriksen (V) har otte gange udspurgt Ole Sohn i Folketinget om en retssag, hvor Bang selv er advokat. Venstres Preben Bang Henriksen har gang på gang trukket sin private retssag ind i Folketinget. Han har spurgt erhvervsminister Ole Sohn (SF) otte gange detaljeret om retssagen mod den krakkede nordjyske EBH Bank, der gik ned med tab på 5,5 mia. kr. i 2008, da hans eget parti sad i regeringen. Det er sket, mens Preben Bang Henriksen samtidig arbejder som advokat for den tidligere næstformand i banken, Anna Breum, der sammen med den øvrige ledelse og bestyrelse i 2009 blev sagsøgt af staten for 700 mio. kr. Preben Bang Henriksen har fire gange, sammen med tidligere trafikminister Hans Chr. Schmidt, haft erhvervsminister Ole Sohn (SF) i samråd om retsopgøret om EBH Bank. Derudover har han stillet fire udvalgsspørgsmål om samme sag. Fortrolige dokumenter Blandt andet har den nordjyske advokat Preben Bang Henriksen, der blev valgt ind sidste efterår, bedt ministeren udlevere fortrolige dokumenter om banken, som han selv - i rollen som advokat - siden kan bruge i retten. Så sent som 26. september spurgte Preben Bang Henriksen ved et samråd efter fortrolige dokumenter til sin retssag: - Er det efter ministerens opfattelse rimeligt, retfærdigt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, at staten ikke vil oplyse nærmere om omfanget og karakteren af de eventuelle advarsler, dokumenter, notater og referater, der er i Finanstilsynets besiddelse, og som således kan være af afgørende betydning for de sagsøgtes retsstilling, spurgte Bang Henriksen ministeren. De samme spørgsmål Gang på gang har Preben Bang Henriksen stillet de samme spørgsmål, hvor ministeren blot kan svare, at han ikke må udtale sig om en verserende retssag. Preben Bang Henriksen er ofte i medierne, hvor han udtaler sig om EBH Bank - nogle gange i sin egenskab af advokat for den sagsøgte tidligere næstformand Anna Breum, og andre gange som politiker. Han tjener sandsynligvis flere hundrede tusinde kroner på den langvarrige sag - tager han bare den vejledende takst fra brancheforeningen Danske Advokater, så får han 1.650 kr. i timen. Folketingspolitikere kan frit tage sager op i Folketinget og kan ikke være inhabile, understreger Claus Haagen Jensen, professor i forvaltningsret ved Copenhagen Business School. - Men selv om loven ikke bliver overtrådt, så er det noget skidt. Jeg kan sagtens forstå, at folk bliver trætte af politikere, når vi igen og igen ser eksempler på, at de bruger deres politiske post til private sager. Vorherrebevares. Nu står advokaten og spiller fransk klovn i Folketinget om sin private retssag, siger Claus Haagen Jensen til BT. Ren farce Efterhånden har de mange samråd med Preben Bang Henriksen udviklet sig sådan, at resten af Folketingets partier ignorerer dem - du ser kun de to Venstre-folk stille Ole Sohn de samme spørgsmål igen og igen, hvor han blot må svare, at en retssag foregår i en retssal og ikke i Folketinget. - Det har udviklet sig til en ren farce, siger De Radikales Andreas Steenberg. I et svar skriver erhvervsministeren, at han undrer sig over Venstre-advokaten. - Jeg kan sige det samme nu, som jeg har sagt tidligere, når jeg er blevet spurgt til dette. Jeg stiller selvfølgelig op og svarer på de spørgsmål, jeg bliver stillet. Men det er en overraskende dobbeltrolle, og jeg er for mit eget vedkommende særdeles opmærksom på ikke at gå ind i den verserende retssag. Jeg har fuld tillid til, at retssystemet kan afgøre, om der skal placeres et erstatningsansvar, skriver Ole Sohn til BT.