En helt ny opfindelse, kaldet "seniorførtidspension" skal som en erstatning for efterlønnen sikre, at nedslidte mennesker kan få pension, før de når folkepensionalderen. Det er et af udspillene i den reform, som regeringen præsenterer tirsdag, erfarer bt.dk.

Den nye konservative leder Lars Barfoed og statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer tirsdag formiddag klokken 11 regeringen udspil til en såkaldt 'tilbagetrækningsreform' som skal afskaffe efterlønnen. bt.dk kan her afsløre hovedpunkterne i regeringens reform: - Indførelse af en særlig "seniorførtidspension", så mennesker, der er fem år fra at kunne gå på folkepension, kan opnå hurtigere adgang til førtidspension, hvis de er nedslidte. I modsætning til for yngre mennesker stilles ikke samme krav til arbejdsprøvning mm. Seniorførtidspensionen afhænger - i modsætning til efterlønsordningen - ikke af, om man har indbetalt til en A-kasse og fagforening. - Afskaffelse af efterlønnen for mennesker under 45 år. - Gradvis forhøjelse af pensionsalderen fra 65 til 67 år. - Velfærdsaftalen fra 2006 fremrykkes, og folkepensionsalderen sættes op i takt med den øgede middellevetid.

Ifølge bt.dk's politiske ekspert Helle Ib er det dog især den såkaldte 'seniorførtidspension', man skal lægge mærke til.

- Jeg tror, at regeringen er meget optaget af at sende et signal om, at man muligvis endda vil tage bedre hånd om de nedslidte i dag, siger Helle Ib.

Der er netop lagt op til en smidigere og hurtigere sagsbehandling for nedslidte, der har fem år eller mindre til at de kan gå på folkepension. Ganske vist forudsætter efterlønsordningen i dag, at man ikke er så syg eller nedslidt, at man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Alligevel er der ingen tvivl om, at efterlønsordningen i dag også bruges af mennesker, der har helbredsproblemer. Men det er kun dem, har har indbetalt til efterlønsordningen, der har den mulighed. Seniorførtidspensionen bliver en mulighed for alle syge og nedslidte.

- Så det helt store spørgsmål bliver, om det lykkes for regeringen at få solgt den her 'seniorførtidspension' som en forbedring for folk, der ikke er i stand til at arbejde mere på grund af fysikken, siger Helle Ib.

Allerede i sin nytårstale lagde statsminister Lars Løkke op til en efterlønsreform. Og i morgen tirsdag kl. 11 er regeringen altså klar til at præsentere den.