Før valget var Socialdemokratiet og Venstre rygende uenige om, hvor gammel man skal være for at skifte juridisk køn.

Nu er de i regering sammen, og skal blive enige om, hvad der skal ske med Socialdemokratiets forslag om at fjerne den nuværende aldersgrænse på 18 år.

– SKAL MIN 6 MÅNEDERS DATTER VÆRE EN DRENG⁉️⁉️

Sådan lød et forarget Facebook-opslag fra Venstres Michael Aastrup Jensen, da Socialdemokratiet fremlagde forslaget.

Det var socialdemokratiets daværende ligestillingsminister, Trine Bramsen, der lancerede forslaget til stor ros og opbakning fra en række organisationer og røde partier.

Venstres Sophie Løhde uddybede partiets holdning i en kandidattest:

»Venstre støtter ikke de røde partiers forslag om at tillade juridisk kønsskifte til spædbørn. Venstre mener, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte, med forældresamtykke, skal sættes ved 15 år, da dette er aldersgrænsen for at kunne give informeret samtykke i det øvrige sundhedsvæsen.«

Også Moderaterne svarede dengang, at de var »uenige« i forslaget.

Nu er de tre partier gået i regering sammen. Og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde kan i dag ikke svare på, hvad regeringen mener.

I et svar til B.T. skriver ministeren, at regeringen, trods historisk lange regeringsforhandlinger, »ikke har haft lejlighed til at drøfte spørgsmålet.«

Det får en række kilder til at frygte, at aldersgrænsen alligevel ikke bliver fjernet:

»Gentagne ministre har jo lovet det her og arbejdet for det, så det er klart, vi har en forventning om, at det kommer igennem,« siger Helge Sune Nymand, der er far til en transkønnet datter på 10 år og næstforperson i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn.

Han påpeger, at en fjernelse af aldersgrænsen også er det, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol lægger op til.

Omvendt håber partier på højrefløjen, at Venstre holder fast.

Hvis Venstre går med til at fjerne aldersgrænsen vil det ifølge Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt være »et stort svigt.«

»Jeg håber, at Venstre besinder sig, og siger, at når det ikke indgår direkte i regeringsgrundlaget, så er der ikke en ambition om gennemføre det. Lad børn være børn og giv dem ro til at udvikle sig,« siger Messerschmidt.

I Konservative siger ligestillingsordfører Mai Mercado, at de er præcis ligeså meget imod forslaget, som de var før valget.

Hun er spændt på, om Venstre laver »en kovending,« og går med til at sænke aldersgrænsen mere end det, de gik til valg på.

»Det bliver virkelig en test på styrkeforholdet i den her regering. De kan ikke slippe udenom ved at sige, at det ikke er vigtigt, for det her betyder noget i alle partier, og det er noget, vælgergrupperne har klare holdninger til.«

I dag går grænsen for juridisk kønsskifte ved 18 år.

Juridisk kønsskifte handler ikke om at ændre kroppen, hverken med hormoner eller anden behandling. Det betyder, at man kan skifte sit cpr-nummer. Man kan lave det om igen, hvis man fortryder.

I Venstre svarer ligestillingsordfører Linea Søgaard-Lidell, at Venstre fortsat er imod at sætte aldersgrænsen lavere end ved 15 år.

Er det også regeringens holdning?

»Det ved jeg simpelthen ikke. Det er Venstres holdning.«

Der står i regeringsgrundlaget, at »regeringen vil følge op på implementeringen af LGBT+-handlingsplanen.«

Betyder det, at I vil videreføre det her forslag om at fjerne aldersgrænsen?

»Det må være op til dem, der sidder i den forhandling, hvad der bliver en del af det, som skal videreføres.«

Hvad er de negative konsekvenser ved at fjerne aldersgrænsen helt?

»Det tror jeg ikke, at jeg er den rette til at stå og udtale mig om nu.«

Men I går vel ind for grænsen på 15 år af en grund. Er der overhovedet nogen problemer ved at fjerne grænsen helt?

»Altså vi mener jo, at det skal være muligt for 15 til 17 årige. Det mener vi også for at beskytte børn fra risikoen for at tage forhastede beslutninger.«

Så hvis man fjerner grænsen, vil børn og unge tage forhastede beslutninger?

»Det er bekymringen.«

Kan I alligevel gå med til at sænke grænsen?

»Det må vi jo drøfte, når vi når dertil.«

Så du afviser ikke, at I kan være villige til at gå på kompromis med den her grænse?

»Det er vores holdning, og hvad det ender ud med, bliver så en drøftelse blandt dem, der sidder ved bordet. Det er jo også noget, vi skal drøfte i gruppen én gang til. Det her er jo linjen fra før valget, hvor jeg ikke var en del af folketingsgruppen.«

Det lyder ikke, som om du er helt afvisende overfor at fjerne grænsen helt?

»Da drøftelsen var der, sad jeg i Bruxelles og beskæftigede mig med noget helt andet. Jeg har ikke talt med aktørerne på området endnu. Det vil jeg rigtig gerne. Men det ændrer ikke på den holdning, vi har nu.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet.

Flere partier advarede før valget imod at lade 0-årige skifte juridisk køn.

Det vil dog heller ikke med Socialdemokratiets forslag kunne lade sig gøre for en 0-årig i praksis, da barnet skal kunne være i stand til at have fået »alderssvarende juridisk rådgivning,« i form af en samtale.