Dansk Folkeparti i Kolding havde fint besøg, da den lokale generalforsamling i partiforening blev afviklet 31. marts.

Den lokale gren af den royale familie, grev Ingolf og grevinde Sussie havde nemlig taget imod invitationen til at deltage, fortæller den lokale formand, Gunner Nielsen.

»Jeg sendte et pænt brev til dem lige efter nytår og forespurgte venligt om de ville deltage. Og det kom faktisk noget bag på mig, at de sagde 'ja'. Men de deltager meget i det lokale liv,« siger Gunner Nielsen.

Hvad skrev du i brevet?

»Det var vidst noget med 'Deres Excellencer', men de er nu ellers meget jordnære og vældig flinke,« siger Gunner Nielsen.

Hans Excellence Ingolf, greve af Rosenborg, er døbt Ingolf Christian Frederik Knud Harald Gorm Gustav Viggo Valdemar Aage. Han var arving til den danske trone efter sin far arveprins Knud, indtil tronfølgerloven blev ændret i 1953, så tronen kunne gå i arv til en datter.

Grev Ingolf er gift med grevinde Sussie, der er advokat, og de driver gården Egeland i Øster Starup Sogn mellem Kolding og Vejle. Derudover modtager greven ifølge Wikipedia 1,3 mill kr i årspenge.

Gunner Nielsen (DF) fortæller, at det også er grev Ingolf og grevinde Sussie, der står for uddeling af faner for Danmarks-Samfundet.

Danmarks-Samfundet blev stiftet i 1908 forud for 1. verdenskrig - en tid, der var præget af nationale politiske brydninger og international spænding. Formålet var et styrke det nationale sammenhold med baggrund i den danske kulturtradition og at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Dansk Folkeparti har gennem en årrække kæmpet med Det Konservative Folkeparti om at være som partiet, som står vagt om 'Gud, konge og fædreland'.

I forbindelse med landsmødet i Det Konservative Folkeparti er der således tradition for at sende en hilsen til kongehuset.

Men det er særdeles utraditionelt, at medlemmer af kongefamilien dukker op til et møde i et politisk parti.

Derfor må grev Ingolf og grevinde Sussis deltagelse i Dansk Folkepartis lokale generalforsamling være lidt af en 'skalp' for Dansk Folkeparti.

Lokalformanden, Gunner Nielsen, lægger heller ikke skjul på sin glæde.

»Jeg har heller aldrig hørt om, at de har deltaget hos partier før. Men de var her vel en halv times tid. Vi sang en sang og så begyndte handlingen. Grev Ingold slog det første søm i fanen, lokalformanden for Danmarks-Samfundet slog det andet søm i og jeg fik som formand og 10-års jubilar lov at slå det tredje søm i. Og så holdt grev Ingolf talen. Der er jo helt bestemte ritualer, der skal overholdes,« fortæller Gunner Nielsen.

Artiklen fortsætter under billedet

Grev Ingolf af Rosenborg, kasserer Flemming Hansen med Dannebrogsfanen og lokalformand Gunner Nielsen. Foto: Leif Grøn Vis mere

Og hvad med grevinde Sussie?

»Hun var vist chauffør. Vi tog pænt imod hende, og havde købt blomster til hende. Men hun var vist mest bare med,« siger Gunner Nielsen.

Lektor på Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen medgiver, at det er utraditionelt, at medlemmer af kongehuset deltager i politiske partiers interne møder.

»Det er en balancegang, men grev Ingolf er parkeret så langt ude i systemet med en grevetitel, at han har større bevægelsesfrihed. Havde det været prins Joachim, så skulle han have passet på. Men vi er ude på lokalt plan, og så er deltagelse i sådan et arrangement også et signal om, at det er så langt væk, at man gør, som man vil,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Grev Ingolf afviser selv at kommentere sin deltagelse med disse ord:

»Alt hvad der drejer sig om enquete(undersøgelse, red.), springer jeg over, du,« siger grev Ingolf.

Dansk Folkepartis lokale byrådsmedlem i Kolding, Søren Rasmussen, fortæller efterfølgende, at formelt var generalforsamlingen delt op, så den formelle del af generalforsamlingen først begyndte efter, at greven og grevinden havde forladt stedet.