Med de nye regler for familiesammenføring og andre udlændingeregler er Danmark blevet lukket land for langt de fleste udlændinge, der drømmer om at komme hertil.

Vi er blevet det mest lukkede land i Europa, vurderer en ekspert i EU-ret.

Og den radikale statsrevisor Manu Sareen, hvis forældre kom hertil fra Indien i 1970, da lille Manu var tre år, ville aldrig være blevet dansker.

Bankgaranti og duelighedstegn


- Med den lovgivning var vi aldrig kommet til Danmark. Mine forældre ville ikke have haft en jordisk chance for at bestå alle de prøver og leve op til de krav, siger Manu Sareen.

Reglen om, at man skal være over 24 år, for at få sin ægtefælle til Danmark, bliver suppleret med et pointsystem, som skal gøre det lettere at få veluddannede, veltalende og erhvervsaktive til landet. Og sværere for folk, der ikke lever op til kravene. Samtidig kræves der en bankgaranti på 100.000 kroner for at få sin ægtefælle hertil. Tilknytningskravet bliver skærpet, så man skal være markant mere tilknyttet Danmark end hjemlandet. Og der stilles flere krav til sprogkundskaber, erhvervserfaring og uddannelse.

- Der er stadig alt for mange ægtefællesammenførte, der har vanskeligt ved at blive integreret og dermed tilegne sig danske værdier. Derfor er tiden kommet til at stille nye håndfaste krav om integrations­relevante kvalifikationer, der gør den sammenførte i stand til at bidrage til det danske samfund, skriver Integrationsministeriet på sin hjemmeside nyidanmark.dk.

Lukker dørene- Vi kan jo tage det punkt for punkt. Mine forældre kunne ikke stille nogen bankgaranti. Deres tilknytning var klart stærkere til In­dien end til Danmark. De kunne heller ikke leve op til kravene om sprog, uddannelse og erhverv. Så jeg måtte nok på mine grædende tre-årige knæ have vinket farvel til SAS-flyet, siger Manu Sareen, der alligevel er blevet så velintegereret at han i dag er byrådsmedlem, forfatter, statsrevisor og folketingskandidat.

- Mine forældre sagde til mig, at jeg ikke skulle kigge til Indien men til Danmark for at få løst mine problemer. Det er ærgerligt, at Danmark lukker sine døre. Det er verdens bedste land. Og der er mange, der kan bidrage positivt, selv om de ikke har gået på fine universiteter, siger Manu Sareen.

- Der er ingen tvivl om, at vi nu er det mest lukkede land i Europa, siger Peter Starup, lektor i EU-ret ved Syddansk Universitet.

- Det gælder ikke bare reglerne for familiesammenføring, men alle reglerne generelt. Vi tager meget få asylansøgere. Og så er der tilknytningskravet, der nu skal være markant stærkere til Danmark. Det er meget svært at leve op til, siger Peter Starup.