BT dokumenterer i dag, hvordan Miljø- og Fødevareministeriet bag kulisserne har ladet landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug diktere en ny plan for kommunernes vedligeholdelse af flere tusinde kilometer vandløb rundt om i landet.

Konkret har ministeriet mere eller mindre kopieret en række passager fra en skrivelse fra Bæredygtigt Landbrug ind i oplægget til den arbejdsgruppe, som ministeriet har nedsat til at lave ny vejledning for vedligeholdelse af åerne.

Som det ses sender Bæredygtigt Landbrug den 19. oktober et udkast til et såkaldt kommissorium for arbejdsgruppen til Miljø- og Fødevareministeriet.

Ministeriet køber tilsyneladende en række af landbrugslobbyens pointer. I hvert fald er en stribe formuleringer kopieret ind i det endelige kommissorium, som Miljø-og Fødevareministeriet offentliggør 20. november sidste år.

Bent Lauge Madsen, pensioneret biolog fra Miljøministeriet og hovedmanden bag den danske vandløbslov fra 1982, mener, at ministeren ukritisk viderefører Bæredygtigt Landbrugs synspunkter.

»Det springende punkt er, hvor meget hensyn man vil tage til miljøet, og som jeg læser kommissoriet, kan det kun fortolkes derhen, at afvanding af landmændenes marker skal have førsteprioritet. Der skal skæres mere grøde og graves mere i vandløbene, hvilket vil ødelægge de markante miljøforbedringer, vi har nået i nogle af disse strækninger,« siger Bent Lauge Madsen.