Sorø Kommune lægger sig fladt ned i kølvandet på B.T.s historier om borgmester i Sorø Gert Jørgensens brug af en særlig borgmesterkonto. 

Siden 2014 har den konservative borgmester delt gaver, sponsorater og tilskud ud til lokale foreninger og firmaer for i alt 142.000 kroner. 

Nu erkender Sorø Kommune blandt andet, at borgmesteren var inhabil, da han i 2019 i sin egenskab af privatperson og kasserer i en forening sendte en faktura på 5.000 kroner til Sorø Kommune. 

Det sker i en juridisk vurdering fra Sorø Kommune til den kommunale vagthund Ankestyrelsen, som B.T. har fået indsigt i. 

Derudover erkender Sorø Kommune, at borgmesterkontoen og brugen af den er én stor rodebutik: Der mangler dokumentation for de mange tilskud, og der har manglet klare kriterier for, hvordan man får tilskud. Derudover har kommunen ikke sikret sig såkaldt gensidighed i forhold til sponsorater. Det betyder, at Sorø Kommune har delt penge ud til foreninger og firmaer uden at få noget igen i form af et sponsorat, der har en værdi for kommunen.  

Sorø Kommune og borgmester Gert Jørgensen er centrum i en sag om ulovlige tilskud fra en særlig borgmesterkonto.  
Sorø Kommune og borgmester Gert Jørgensen er centrum i en sag om ulovlige tilskud fra en særlig borgmesterkonto.   Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Vis mere

Sorø Kommune erkender dermed nærmest én til én de kritikpunkter, som eksperter har fremført i B.T. herunder, at både kontoen og en række konkrete tilskud er ulovlige. Også selvom Sorø Kommune bruger nogle andre ord.       

Dog afviser kommunen, at der skulle være uddelt penge på et usagligt grundlag.

»Efter den interne juridiske vurdering må vi konstatere, at der er dele af den hidtidige praksis, hvor vi har begået fejl eller ikke har levet op til god forvaltningsskik. Det skal vi selvfølgelig have rettet op på. Derfor er vi i administrationen nu ved at udarbejde klare, nedskrevne retningslinjer for brugen af kontoen,« siger velfærdsdirektør i Sorø Kommune Henrik Juul Kjær i en pressemeddelelse. 

Sagen begyndte med historien om, at borgmesteren havde købt koncertbilletter og middage til sig selv,  kommunens topfolk og ledsagere for 33.198 kroner. 

Siden har B.T. kunnet fortælle, at Gert Jørgensen gav 17.180 kroner til partifællen Peter Nygaards fester i en lokal brandmandsforening. To tilskud på i alt 10.000 kroner til to private firmaer var ifølge eksperter også ulovlige, fordi der ikke fulgte et konkret sponsorat med. 

Så er der også den prekære sag om borgmesterens inhabilitet, da han i 2019 donerede 5.000 kroner til foreningen 'Jul i Sorø anno 1953', hvor borgmesteren selv sidder som kasserer.  Det betød, at Gert Jørgensen i princippet sendte en faktura til sig selv. 

»Borgmesteren burde have erklæret sig inhabil,« skriver Sorø Kommune i den juridiske vurdering.

Et blandt flere kritikpunkter fra eksperter har i B.T. også været, at kontoen er ulovlig, fordi der har manglet bemyndigelse fra en samlet kommunalbestyrelse til borgmesteren – den såkaldte delegation: 

Sorø Kommune erkender problemer med borgmesterkontoen. 
Sorø Kommune erkender problemer med borgmesterkontoen.  Foto: Billede fra video: Anthon Unger
Vis mere

»Administrationen kan konstatere, at beslutningskompetencen vedrørende økonomiske tilskud aldrig formelt er blevet delegeret til borgmesteren af Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen, men at bevillingskompetencen alene har hvilet på en langvarig fast praksis,« skriver Sorø Kommune i den juridiske vurdering og fortsætter: 

»Det er administrationens vurdering, at det ikke er tilstrækkeligt, at delegationen beror på en kendt og dermed stiltiende fast langvarig administrativ praksis.«  

Derudover erkender kommunen, at der mangler gensidighed i forhold til sponsoraftaler, dvs. at der er blevet givet tilskud, uden at kommunen har fået en branding-værdi ud af det, hvilket ellers er et lovkrav. 

»Administrationen vurderer, at der generelt ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på, at forudsætningen for at yde et sponsorat er, at der forinden beslutningen om tilskud er indgået en gensidigt bebyrdende sponsoraftale, og at det via en forudgående værdiansættelse af de enkelte delelementer i aftalen er sikret, at kommunen højst betaler markedsprisen, sådan at der ikke er tale om et potentielt maskeret tilskud,« skriver kommunen. 

Onsdag blev et forslag om en uvildig advokatvurdering nedstemt i Sorø Byråd af borgmesterens flertal af borgerlige partier.  

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Gert Jørgensen.