Det er ifølge eksperter ulovligt, når borgmester i Sorø Gert Jørgensen har brugt 142.000 skattekroner til gaver og sponsorater samt på koncerter til sig selv, ledende embedsmænd og ledsagere.

Den konservative borgmester har nemlig delt pengene ud fra en særlig borgmesterpulje, som er i strid med forvaltningsretten.

»Jeg mener ikke, at en borgmester kan tildeles selvstændig handlekompetence til at træffe beslutninger om, hvilke tilskud der skal gives, og hvilke sponsoraftaler kommunen skal indgå. Bevillingerne skal forelægges byrådet, uanset størrelsen på dem,« siger Jøren Ullits, der er forvaltningsekspert og lektor ved Syddansk Universitet.

Som afdækket af B.T. onsdag har borgmesteren brugt den særlige konto til at købe koncertbilletter med middage for 33.198 kroner til sig selv og en række kommunale topfolk, der også fik ledsagere med på kommunens regning.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen har gennem en årrække haft adgang til en særlig borgmesterkonto, som han har brugt til at dele penge ud af.
Borgmester i Sorø Gert Jørgensen har gennem en årrække haft adgang til en særlig borgmesterkonto, som han har brugt til at dele penge ud af. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix
Vis mere

I alt har borgmesteren brugt 142.000 kroner på formål, som ifølge eksperter er problematiske:

»En kommunalbestyrelse kan ikke inden for forvaltningsretten uden videre give borgmesteren adgang til en særlig konto, som han kan bruge efter forgodtbefindende,« siger Bente Hagelund, der er tidligere rektor på Folkeuniversitetet og har skrevet lærebøger om forvaltningsret.

Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto er en del af kommunens samlede budget, som et flertal i Sorøs byråd hvert år vedtager. Officielt er der tale om en slags repræsentationskonto, men pengegaverne ligger ud over, hvad der normalt karakteriseres som repræsentationsudgifter – også i Sorø Kommune.

Problemet er ifølge eksperterne også, at der ikke er nogen skriftlige retningslinjer for, hvordan borgmesteren må bruge pengene til gaver, sponsorater og tilskud.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, fortæller, at en sådan konto desuden skal være vedtaget af et enstemmigt byråd, og hvis ikke det er tilfældet, er det i strid med forvaltningsretten.

Det har budgetterne og dermed borgmesterkontoen som udgangspunktet ikke været, siden Gert Jørgensen trådte til i 2014.

»Reglerne er lavet, fordi en borgmester handler ud fra partifarve modsat administrationen, som er partineutral. Derfor må et simpelt flertal ikke delegere et økonomisk råderum til borgmesteren, som vedkommende kan bruge af. De konkrete udgifter skal lige meget hvad forelægges kommunalbestyrelsen,« forklarer Sten Bønsing.

Medlem af kommunalbestyrelsen i Sorø, SFs Linda Nielsen fortæller, at økonomiudvalget ikke bliver forelagt de konkrete udgifter.

Sorøs gamle rådhus, hvor kommunalbestyrelsen holder byrådsmøder med borgmester Gert Jørgensen om øverst ansvarlig.
Sorøs gamle rådhus, hvor kommunalbestyrelsen holder byrådsmøder med borgmester Gert Jørgensen om øverst ansvarlig. Foto: Anthon Unger
Vis mere

»Vi bliver ikke forelagt de konkrete tilskud og sponsorater. Det kan ske, at borgmesteren nævner eksempelvis et større sponsorat, men så er det uformelt og ikke noget, vi som sådan godkender,« siger hun.

Over for B.T. erkender velfærdsdirektør i Sorø Kommune Henrik Juul Kjær, at der ikke tidligere har været tilstrækkelig opmærksomhed på at få journaliseret og dokumenteret grundlaget for tildeling af enkelte tilskud fra borgmesterpuljen.

»Derudover anerkender jeg de juridiske udfordringer, som eksperterne påpeger, for der skal være en klar bemyndigelse fra byrådet til en borgmesterkonto som den, der er i Sorø Kommune. Forklaringen er, at det har været en lang politisk og administrativ praksis, hvor der derfor har været en slags stiltiende politisk bemyndigelse til borgmesteren,« siger Henrik Juul Kjær.

»Nu er vi blevet bekendt med, at den tidligere brug muligvis har været forkert. Det skal naturligvis undersøges, og vi har derfor sat vores juridiske afdeling i gang med et dybt dyk ned i dette, ligesom vi har bedt kommunens administration om at udarbejde helt klare retningslinjer for området,« siger Henrik Juul Kjær, der tilføjer, at deres eksterne revision også kommer ind over sagen.