Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Det Konservative Folkeparti har defineret seks politiske målsætninger, som bliver bærende for folketingsgruppens arbejde frem til næste valg.

Målsætningerne bliver præsenteret på partiets landsråd, der i weekenden bliver holdt i Herning.

De Konservative vil:

Gøre flere fri af offentlige ydelser, så de selv får ansvar for deres tilværelse.

Gøre det lettere at drive virksomhed og skabe arbejdspladser.

Forenkle den offentlige sektor og fjerne unødvendigt bureaukrati.

Tage sig bedre af de mest udsatte, som ikke kan klare sig selv.

Sikre, at vores børn lærer noget i skolen.

Bekæmpe alvorlig kriminalitet mere effektivt, så vi får mere tryghed.

Det konservative reformprogram er:

Færre ydelser og tilskud

De Konservative vil forenkle og reducere ydelserne til betydeligt færre, skabe større gennemsigtighed og gøre flere danskere uafhængige af offentlige kontantydelser mod til gengæld at betale mindre i skat.

Mere brugerbetaling og mindre skat

Konservative vil nedsætte en kommission, der skal udarbejde forslag til at indføre brugerbetaling for flere offentlige ydelser mod at betale mindre i skat.

Mere enkel og bedre offentlig sektor

Konservative vil forenkle og modernisere den offentlige sektor ved fremover kun at have to forvaltningsled, staten og kommunerne, og ved at begrænse detailregulering og kontrol.

Retspolitiske stramninger

Konservative vil gennemføre omfattende stramninger af retspolitikken. Det omfatter højere straf for indbrud, især ved gentagne indbrud, højere straf for sædelighedsforbrydelser, højere straf for salg af narko til unge og højere straf for hastighedsoverskridelser ved vejarbejde.

Mindre bureaukrati for virksomhederne

Konservative vil have saneret det bureaukrati, som det offentlige påfører virksomhederne gennem detailregulering og kontrol. Der skal være mindre og enklere regulering med mindre støtte og færre gebyrer.

Bedre rammer for frivilligt arbejde

Konservative vil gennemføre en omfattende plan, der kan styrke mulighederne for det frivillige arbejde i Danmark.

Folkeskolereform

Konservative vil styrke faglighed og dannelse i folkeskolen blandt andet gennem flere undervisningstimer, mere frihed og større ansvar til skolerne selv.

Skattereform

Skattesystemet skal forenkles, arveafgiften skal afskaffes og skatten på arbejde skal yderligere ned. Topskatten skal væk, arbejdsmarkedsfradraget skal være større, og der skal kun være én statslig skattesats.

Mere konkurrencedygtige virksomheder

Konservative vil gennemføre en omfattende sanering af erhvervslivets skatter og afgifter, så vi reducerer virksomhedernes omkostninger og effektivt får bremset grænsehandelen.

Kontanthjælpsreform

Konservative vil ændre kontanthjælpssystemet i en retning, hvor vi styrker den enkeltes tilskyndelse til at finde et arbejde.

Bedre indsats for de mest udsatte

Konservative vil gennemføre en ny og bedre indsats over for udsatte børn, hjemløse, stofmisbrugere og psykisk syge.

Kilde: Det Konservative Folkeparti

Andre læser også