Efter alt at dømme vil asylansøgere ikke ende med at få beslaglagt smykker, når de krydser grænsen til Danmark.

Sådan lyder vurderingen fra både Politiforbundet, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Institut for Menneskerettigheder og flere af Folketingets partier få dage efter vedtagelsen af regeringens omstridte lovforslag, L87.

Lovforslaget giver politiet hjemmel til at visitere asylansøgere og ransage deres bagage med henblik på at beslaglægge kontanter eller værdigenstande, der kan finansiere deres ophold i Danmark.

Og selv om udlændingeminister Inger Støjberg (V) endte med at justere lovforslaget to gange efter massiv kritik af, at det åbnede for, at vielsesringe og andre personlige smykker kunne beslaglægges, har politiet stadig lov til at konfiskere smykker. Det må dog kun ske, hvis de ikke har affektionsværdi og samtidig er mere end 10.000 kroner værd.

Formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater Jytte Lindgård tvivler på, at vi kommer til at se tilfælde, hvor smykker beslaglægges:

»De mennesker, der kommer hertil, har solgt alle deres smykker for at skaffe penge til at flygte. De sælger alt, rub og stub. Og de få smykker, de har med, har så stor affektionsværdi, at de ikke kan beslaglægges,« siger Jytte Lindgård.

Tvivl hos betjentene

Politiet får til opgave at vurdere værdien af en asylansøgers smykker, og det har formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt vanskeligt ved at se for sig. Også han tvivler på effekten.

»Jeg er meget i tvivl om, om det overhovedet vil lykkes at tage nogle smykker. Jeg kan som politimand hverken vurdere, om de har affektionsværdi, eller om de har en værdi af over eller under 10.000 kroner, så jeg vil tænke mig rigtig godt om,« siger han.

Rigspolitiet har ikke ønsket at udtale sig om lovforslaget og henviser til, at der er ved at blive udarbejdet en vejledning til betjentene, der skal sikre klare retningslinjer for, hvordan beslaglæggelserne skal foregå.

Hos Institut for Menneskerettigheder vil direktør Jonas Christoffersen ikke udelukke, at vi kommer til at se enkelte beslaglæggelser, men han tror, det vil være i et meget begrænset omfang.

»Min oplevelse har været, at lovforslaget er blevet fremsat som en symbolsk gestus, og man forestillede sig hverken, at det skulle have nogen opmærksomhed eller nogen praktisk virkning,« siger Jonas Christoffersen og fortsætter:

»Det endte så med at få voldsom opmærksomhed, som man prøvede at dæmpe, og med de ændringer, man foretog, vil det formentlig ende med ikke at få nogen praktisk betydning.«

V-ordfører freder stadig smykker

Også de partier, der lagde stemmer til regeringens lovforslag, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, de Konservative og Socialdemokraterne, har svært ved at forestille sig, at politiet vil ende med at konfiskere smykker i stort omfang.

»Jeg tror, at langt de fleste smykker, som overstiger værdien på 10.000 kroner, vil have affektionsværdi. Derfor vil det også være i meget, meget få tilfælde, der vil ske beslaglæggelser – hvis det sker,« siger udlændingeordfører Dan Jørgensen (S).

Hvorfor gik I så med til den endelige formulering, hvis I tvivler på effekten?

»Der er jo flere ting i det her end smykker – der er også kontantbeløb. Og hvis man kommer med mere end 10.000 kroner i kontanter, er det vel fair nok, at man bidrager til at betale for sit eget ophold,« siger han.

Liberal Alliance og de Konservative deler Socialdemokraternes holdning, og det var også netop de tre partier, der pressede på for at få en præcisering af lovforslaget.

Dansk Folkeparti stod fast på den oprindelige tekst, og udlændingeordfører Martin Henriksen tror, at det forvirrede forløb og den massive internationale omtale af udlændingestramningerne har en del af skylden for, at lovforslaget i hans optik ikke vil have den store effekt.

»Det er almindelig sund fornuft, at asylansøgere skal betale for deres ophold, hvis de kan. Det tror jeg, de fleste kan se, men den politiske debat har forvirret. Og når myndighedspersoner ser, hvor skræmt det politiske niveau er, så kan det godt have en effekt på, hvordan det fungerer i praksis,« siger han.

Inger Støjberg har ikke ønsket at udtale sig, og det har ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen.

Men lytter man til hans udtalelser i forbindelse med tredjebehandlingen af lovforslaget tirsdag i denne uge, skal ingen smykker beslaglægges, da de i deres natur har affek-tionsværdi og derfor er undtaget, selv om lovteksten siger noget andet.

»Det vil sige, at jeg udelukkende i min mest absurde fantasi kan drømme et grotesk eksempel op, hvor det kan finde sted. Regeringen ønsker ikke at tage menneskers smykker,« sagde Jakob Ellemann-Jensen.