At bo sammen i flere generationer kan være en fordel både praktisk, socialt og økonomisk. Men lav klare aftaler, inden I pakker flyttekasserne.

Flere familier vælger i disse år at slå pjalterne sammen og bo flere generationer under samme tag.

Det kan være en fordel for småbørnsforældre, som nemmere kan få hverdagskabalen til at gå op, mens bedsteforældre kan få mere tid med børn og børnebørn.

Men der kan også være økonomiske fordele forbundet med at flytte i et familiekollektiv.

For eksempel hvis forældre sælger deres hus til et voksent barn og fortsat bliver boende.

Forældre må nemlig sælge deres bolig til børnene for en pris, der udgør den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent.

»På den måde får forældrene overdraget ejendommen til næste generation og beholder et sted at bo, mens børnene får mulighed for at erhverve ejendommen til en pris, som måske senere viser sig at være gunstig,« siger formand for Danske Boligadvokater Jan Schøtt-Petersen.

Når forældre sælger et hus, som de fortsat vil have brugsret til, kan der dog være særlige skatteregler i spil. Derfor er det vigtigt at søge rådgivning hos en advokat eller en revisor først.

Vælger man i stedet at gå sammen om at købe et nyt hus, kan det også være økonomisk fordelagtigt, siger Jan Schøtt-Petersen.

»Det vil typisk være billigere for både forældre og voksne børn at købe ét stort hus frem for at købe to mindre huse hver for sig,« siger han.

Det skyldes, at man kan deles om køkkenet, badeværelserne og andre af husets basisfaciliteter. Mange vil også kunne spare penge på madbudgettet ved at spise flere sammen.

Køber man et fælles hus, er det vigtigt at have en samejeoverenskomst, siger boligadvokat Niels Erlandsen.

Her kan man tage stilling til, om fællesudgifter skal deles fifty-fifty eller procentvist efter størrelse eller indkomst. Hvad er fællesudgifter, og hvad er ikke? Og hvornår skal vinduerne skiftes og taget repareres?

Med en samejeoverenskomst kan man også tage forbehold for, at den ældre generation skyder flere penge i boligen end den yngre generation eller omvendt.

»Så kan man aftale, at den part skal have et tilsvarende beløb mere tilbage, den dag boligen bliver solgt,« siger Niels Erlandsen.

Endelig er det vigtigt at aftale, hvad der sker, hvis kollektivet går i opløsning.

Kan den ene part købe den anden ud? Hvad sker der, hvis nogen bliver skilt eller dør? Eller ikke længere kan betale af på lånet?

»Mange kommer til os med de bedste intentioner om, at alt kan lykkes, fordi man kender hinanden så godt, men det skal også kunne bære, den dag familiekollektivet går i opløsning,« siger Jan Schøtt-Petersen.