Lyt til artiklen

Herlevs borgmester Kjeld Hansen kunne i går berette, at han aldrig efter flere års tæt samarbejde med Fatima Shah har kunnet betvivle hendes demokratiske sindelag.

Men det skyldes nu udelukkende både Kjeld Hansens og den øvrige socialdemokratiske byrådsgruppes noget tilbagelænede holdning. Fatima Shah har nemlig selv for over to måneder siden informeret dem om det skandale-interview, hun gav til forfatteren og debattøren Mohammed Rafiq i forbindelse med hans nye bog om arrangerede ægteskaber.

I det interview siger Fatima Shah til bånd, at hun mener, at sharia-loven er hævet over det demokratiske fællesskab. Hun siger, hun er tilhænger af arrangerede ægteskaber og modstander af, at muslimer og danskere gifter sig. Siden har Fatima Shah over for B.T. uddybet sine holdninger og også her, til bånd, sagt bl.a., at hun, i en ægte muslimsk stat, godt kan acceptere, at utro ægtefolk straffes med stening.

Mohammed Rafiqs interview med Fatima Shah har siden været bragt både på hans hjemmeside »rafiq.dk« og i hans nye bog.

Spurgte aldrig
Men ingen hos Socialdemokraterne i Herlev har tilsyneladende set interviewet eller blot spurgt ind til substansen af interviewet, der ville have afsløret, at der midt iblandt dem var et medlem, hvis værdier var i stærk modstrid med socialdemokratiske holdninger.

Hvorfor spørger I hende ikke om, hvad interviewet handler om?

Det er forholdsvis enkelt - når Fatima siger både til mig og gruppen, at hun ikke vil stå ved det og vil meddele ham (Mohammed Rafiq, red.) det, så er det jo ikke-eksisterende for os. Og hun fortæller ikke, at det er optaget på bånd.

Hun meddeler os, at hun har den aftale med forfatteren, at hun kan sige fra og til, nej og njet, og så eksisterer det jo ikke. Det er den konkrete baggrund for, at vi ikke går ind i substansen af interviewet,« siger Kjeld Hansen.

Anklager om snyd
Fatima Shah har over for B.T. forklaret, at hun aldrig har ønsket, at det båndede interview med Mohammed Rafiq skulle offentliggøres. Da Mohammed Rafiq slog fast, at interviewet ville blive bragt, gik hun til den socialdemokratiske byrådsgruppe - antagelig i et forsøg på at begrænse skaderne.

»Jeg føler mig snydt og bedraget. Han lovede, at jeg måtte godkende interviewet og også sige fra,« sagde Fatima Shah forleden til B.T.

Det ændrer imidlertid ikke på, at hendes kontroversielle antidemokratiske holdninger er optaget på bånd.

Havde du reageret, hvis du havde været bekendt med de holdninger?

»Selvfølgelig. Der kan ikke sidde nogen i Kjeld Hansens gruppe, der måtte repræsentere sådanne holdninger. Det kan der ikke. Og det har der aldrig kunnet, og det tror jeg, man ved lige fra Esbjerg til Rødby,« siger den socialdemokratisk bykonge fra Herlev.

mom