»Sig til dem i banken, at du gerne vil hæve 10 millioner kroner i kontanter«.

Sådan instruerede en nu 69-årig kvinde fra Køge ifølge politiet en sårbar, men velhavende bekendt.

Mens den bekendte ringede op til Jyske Bank og bad om at få udbetalt de 10 millioner kroner i kontanter samme dag, sad den 69-årige kvinde ifølge politiets anklage ved siden af under hele samtalen og gav instrukser om, hvad der skulle siges.

Den store kontantudbetaling blev dog ikke til noget, da Jyske Banks medarbejder ikke på så kort tid den pågældende dag i maj 2020 kunne skaffe et så stort kontantbeløb som 10 millioner kroner.

I stedet blev politiet involveret i sagen, og det har nu betydet, at den 69-årige kvinde i den kommende uge vil stå tiltalt ved byretten i Næstved.

Her ved anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, kræve kvinden idømt en fængselsstraf for især åger af særlig grov beskaffenhed, forsøg på åger af særlig grov beskaffenhed og dokumentfalsk.

Ifølge kvindens forsvarer – advokat Michael Bjørn Hansen – er hun uskyldig og vil derfor nægte sig skyldig.

Udover forsøget på at fået den bekendte til at hæve 10 millioner kroner, er den tiltalte kvinde også anklaget for at have udnyttet samme persons »personlige vanskeligheder, manglende indsigt i egne økonomiske forhold, letsind eller bestående afhængighedsforhold« til at malke offeret for samlet godt 867.000 kroner.

Beløbet dækker dels over, at den nu tiltalte kvinde efter politiets opfattelse i perioden fra juni 2018 til november 2020 uberettiget hævede godt 725.000 fra offerets konto ved hjælp af to tilknyttede kreditkort.

De mange penge blev ifølge anklageskriftet især brugt til den 69-årige kvindes eget privatforbrug.

Samtidig blev der også overført 73.000 kroner til hendes egen konto fra offerets konto, ligesom hun i 2019 i otte tilfælde lod sin egen husleje for en lejlighed i Køge betale direkte fra offerets konto.

Endelig er kvinden også tiltalt for i februar 2019 til Tinglysningsretten i Hobro at have udarbejdet og indleveret en forfalsket fremtidsfuldmagt, der tilbagekaldte offerets hidtidige fremtidsfuldmagt. 

Fremtidsfuldmagten fremstod, som om den var udstedt af offeret selv, og hensigten var ifølge politiets tiltale, at den 69-årige kvinde ville opnå fuldmagt til offerets bankkonti.

En fremtidsfuldmagt bruges til at sikre, at typisk ældre mennesker på forhånd har taget stilling til, hvem der skal have fuldmagt til at tage sig af personlige og økonomiske forhold, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere selv kan som følge af sygdom eller mental svækkelse.