Københavns Byret frifinder fire mænd for anklager om medvirken til terror i København, hvor den frivillige vagt Dan Uzan blev dræbt ved synagogen i Krystalgade.

To mænd - Elmi og Hossein  - er dømt for at bortskaffe gerningsvåben, men ingen er dømt for medvirken til terror. Derimod slog retten fast, at Omar El-Husseins handlinger ved Krudttønden 14. februar og senere ved den jødiske synagoge var terrorisme.

Der var krammescener foran retten blandt forsvarer og pårørende efter dommen.
Der var krammescener foran retten blandt forsvarer og pårørende efter dommen. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Retsformand har tirsdag formiddag læst konklusionen på rettens kendelse op.

»Og jeg kan sige, at det er et enigt nævningeting, som har truffet afgørelsen.«

De fire unge mænd reagerede med brede smil og indbyrdes grin med deres forsvarere, da de alle fire var blevet frikendt for tiltalen for medvirken til terror. De fire terror-frifundne benyttede en korte pause efter afsigelsen af skyldsspørgsmålet til grinende at give hinanden håndslag, småsludre og studere det korte resume af kendelsen, som retten har delt ud. De fire unge mænd er i retten bevogtet af 12 uniformerede betjente i skudsikre veste.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er netop kommet ud af byretten.
Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er netop kommet ud af byretten. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Til stede blandt de 30 tilhørere i det skarpt bevogtede retslokale 60 i Københavns Byret er enkelte famiiliemedlemmer og venner til de tiltalte, som også er synligt lettede over frifindelserne for medvirken til terror.

Tiltalte havde ikke kendskab til angreb på synagogen


Ifølge retsformand Marianne Madsen er det ikke godtgjort, at Omar El-Hussein forud for angrebet på Krudttønden havde til hensigt at begå det efterfølgende angreb ved den jødiske synagoge. Og dermed havde de fire tiltalte heller ikke fortsæt til det, vurderer det enige nævningeting.

Ifølge kendelsen om skyldsspørgsmålet var det først efter kl. 21.17 den 14. februar 2015, at Omar El-Hussein på netcaféen Powerplay på Nørrebro begyndte at søge på forskellige adresser på internettet, herunder den jødiske synagoge i Krystalgade i København.

Svært bevæbnet politi var til stedet foran retten op til dommen.
Svært bevæbnet politi var til stedet foran retten op til dommen. Foto: Martin Sylvest
Vis mere


Derfor er det ifølge det enige nævningeting også først efter dette tidspunkt, at Omar El-Hussein havde forsæt til at begå en yderligere terrorhandling efter skyderiet ved Krudttønden.

'Det følger heraf, at de tiltalte ikke forud for dette tidspunkt kunne medvirke til Omar El-Husseins senere foretagne terrorangreb mod personer ved synagogen,' fremgår det af rettens kendelse.

'De kendelser, som de tiltalte efter tidspunktet kl. 21.17 var tiltalt for, er ikke af en sådan karakter, at handlingerne kan føre til domfældelse for medvirken efter straffelovens paragraf 23,' fastslår retten.

To af de fire er dog kendt skyldige i våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. De to var med til at bortkaste den fuldautomatiske riffel, som Omar el-Hussein brugte ved angrebet på Krudttønden. De tog riflen med til Mjølnerparken på Nørrebro, hvor politiet efterfølgende fandt den gemt væk i en sort plastikpose i et grønt område.

Ritzau

Opdateres...