Ifølge to retspsykiatere og to tidligere efterforskere er tre typer interessante i jagten på Emilie Mengs gerningsmand

Politiet holder fortsat kortene tæt til kroppen i jagten på Emilie Mengs morder. BT har bedt to retspsykiatere og to tidligere efterforskere give deres bud på, hvad der kan have drevet gerningsmanden bag den forbrydelse, som har rystet og rørt så mange danskere.

Ifølge eksperterne kan morderen afgrænses til tre profiler: en psykisk syg, en sexforbryder og en gerningsmand, der på en eller anden måde havde en relation til Emilie Meng. De to sidstnævnte profiler vurderer de som de mest sandsynlige.

Fundet af afdøde Emilie Meng i en sø ved Regnemarks Bakke juleaftensdag har åbnet for nye spor. Obduktionen af liget, der vurderes at være placeret i vandet i timerne eller dagene umiddelbart efter hendes forsvinden 10. juli, kan give vigtige dna-spor og klarlægge dødsårsagen.

Spor fra mobiltelefonen

Samtidig kan information fra telemaster afsløre, hvem der har opholdt sig i området, da teenageren forsvandt i Korsør efter en bytur i Slagelse.

Omkring 20.000 personer har i løbet af efterforskningen været i politiets søgelys, fordi deres mobiltelefon var koblet til en telemast nær Korsør. Det tal afgrænsede politiet før jul til 200 telefoner, der var interessante for efterforskningen. Nu vil politiet tjekke, om nogle af de 200 personer også har opholdt sig nær Borup og Regnemarks Bakke.

Politiet strør ikke om sig med detaljer. Eksempelvis har man endnu ikke offentliggjort Emilie Mengs dødsårsag.

»Vi kan ikke konkludere noget endnu. Vi arbejder med de retsmedicinske og kriminaltekniske undersøgelser. Men der går formentlig nogle dage, før vi kan kan sige noget om dødsårsagen,« siger efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Tidligere dømte

Politiet vil heller ikke sige noget om motiv eller om de har mistanke mod konkrete personer. Dog ser politiet også på personer med tidligere domme.

»Vi er meget opmærksomme på folk, der tidligere er dømt for den slags ting, men vi kan ikke sige noget konkret i forhold til efterforskningen,« siger Søren Ravn-Nielsen.

I dagene efter fundet af liget har politiet modtaget mange tips og observationer fra borgere. Over 100 i skrivende stund.

Mindst sandsynligt: Den psykisk syge

Emilie Meng kan være blevet dræbt af en psykisk syg person. Denne teori regner eksperterne dog for ret usandsynlig.

»Det sker en sjælden gang i mellem, at psykisk syge begår drab, fordi deres lidelse får dem til at slå ihjel. Når det sker, er drabet ofte impulsivt og kaotisk.«
Henrik Day Poulsen

»Hvis det er en psykisk syg person, vil man typisk også kunne se det på den måde, offeret er blevet behandlet på. Det kan være voldsomt og med raseri indblandet. Nogle gange har de forsøgt at partere liget, for det er typisk psykotiske personer, der kan finde på at partere et lig.«
Jørn Moos

»Hvis det var en psykisk syg, er det ikke sandsynligt, at man ville køre offeret 60 kilometer til Borup. En psykisk syg ville sandsynligvis bare lade offeret blive der, hvor forbrydelsen blev begået. Så det virker ikke sandsynligt, at det var en psykisk syg, der ikke havde noget motiv og blot gjorde det for at dræbe. Drab begået af en psykisk syg bliver desuden næsten altid opklaret umiddelbart efter.«
Kurt Kragh

»Det kan ikke udelukkes, at en psykisk syg person står bag, men omstændighederne taler imod. Psykisk syge har som regel svært ved at slette deres spor.«
Mette Brandt Christensen

Sandsynligt: Den nære, den bekendte

Emilie Meng er blevet dræbt af en person, hun kender. Det kan være alt fra et familiemedlem, en ekskæreste til en person, hun har mødt på sin bytur i Slagelse.

»Jalousi og hævn er de mest almindelige motiver til drab. Det kan være en ekskæreste, eller en person, hun har mødt i byen, og som har troet, at de skulle noget mere, end hun var villig til.«
Henrik Day Poulsen

»Man plejer at sige, at hvis gerningsmanden gør sig den ulejlighed at flytte liget fra gerningsstedet, som her fra Korsør til Borupområdet, så kan det være en indikation på, at der er en relation mellem gerningsmand og offer. Der er næsten altid en årsag til, at man fjerner liget fra gerningsstedet. Og hvis man gør sig den ulejlighed at flytte liget, er det meget ofte fordi, at gerningsstedet vil knytte gerningsmanden til offeret. Det, at offeret er blevet kørt så langt væk, åbner også for, at motivet kan være jalousi – at det var én, der kendte hende. Men politiet har allerede efterforsket hendes personlige forhold. Så hvis det er en hun kender, vil han meget hurtigt komme i fokus.«
Kurt Kragh

»Det kan være en gerningsmand, der ved, at hun er på vej hjem. Og så udvikler situationen sig måske, og det går galt. Det hænger også sammen med, at offeret måske bliver bange, og så går gerningsmanden i panik og kvæler hende – for eksempel.«
Jørn Moos

»I forvejen har politiet gennemgået hendes omgangskreds meget grundigt. Man har formentlig udspurgt hendes omgangskreds meget detaljeret om, hvor de har været den pågældende nat. Men man kan ikke udelukke, at det er en, hun har kendt og har haft tillid til.«
Mette Brandt Christensen

Mest sandsynligt: Sexforbryderen

Drabsmanden er en fremmed person med et seksuelt eller et sadistisk motiv til at slå Emilie Meng ihjel. Sandsynligt motiv mener eksperterne

»Drabsmænd af denne type er afstumpede og selvoptagede af natur. De tænder på spænding og på at have en anden person under sin kontrol. Personen er farlig for sine omgivelser, men kan sagtens leve et dobbeltliv, hvor han har familie, børn og fast job. Når de bliver konfronteret med deres misgerninger forsøger de ofte at bagatelisere dem eller bortforklare dem.«
Henrik Day Poulsen

»Jeg tror mest på, at der ligger et seksuelt motiv bag. Det kan være én, der har set hende komme gående, og så impulsivt har overfaldet hende. Men der kan også være tale om en gerningsmand, der har forberedt sig, inden han kørte hjemmefra, fordi han har villet udleve en seksuel fantasi. Og når en 17-pige bliver samlet op på en sti eller landevej, så er motivet højst sandsynligt seksuelt. Det kan heller ikke udelukkes, at der har været flere gerningsmænd. Alt står åbent. Men det er vigtigt at være bevidst om, at forbrydelsen har to faser. Den seksuelle handling og så drabet. Hvor lang tid der er imellem disse to faser, vil obduktion og tekniske undersøgelser sandsynligvis kunne give informationer om.«
Kurt Kragh

»Jeg tror mest på, at der ligger et seksuelt motiv bag. Det kan være en, der er taget hjemmefra for at udleve en fantasi og har fundet et tilfældigt offer, han kan begå sin forbrydelse mod.«
Jørn Moos

»Statistisk set bliver de færreste drab begået af én, der ikke kender offeret, men i denne sag er sandsynligheden større på grund af omstændighederne. Hun er pige, hun er alene, det er nat. Drabsmanden kan have set Emilie Meng og tænkt: Nu er chancen der.  Det er ikke sikkert, at planen har været at slå hende ihjel.«
Mette Brandt Christensen