Sporten.dk kan i dag afsløre, hvordan DBUs fineste træneruddannelse er præget af druk og manglende seriøsitet fra træneraspiranternes side

Fest og ballade, øl, vin og lange nætter.

I det danske fodboldmiljø skal man ikke lede længe for at få etableret det klare indtryk, at der kan herske en useriøs og tydeligt alkoholpåvirket kultur blandt enkelte deltagere på de to fineste trænerkurser i Danmark, de såkaldte A- og P-uddannelser hos Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det er på disse uddannelser, DBU med jævne mellemrum udklækker trænere til landets bedste fodboldrækker, herunder Superligaen. For at være cheftræner i landets bedste række er det ganske enkelt et krav at være i besiddelse af P-uddannelsen.

Men det er ikke historier om faglig ærgerrighed og taktisk innovation, der præger anekdoterne fra DBUs træneruddannelser.

Sporten.dk har talt med syv af hinanden uafhængige kilder i det danske fodboldmiljø, som alle har det til fælles, at de har været deltagere på enten den ene eller begge af DBUs fineste træneruddannelser. De har alle det til fælles, at de kan berette om en alkoholkultur blandt enkelte deltagere. En alkoholkultur, som DBU’s trænerinstruktører ifølge sporten.dk's syv kilder ikke har gjort noget ved, og som generelt er med til at skabe en følelse af useriøsitet på uddannelsen.

Vores kilder fremhæver og bekræfter uafhængigt af hinanden tre episoder, der eksemplificerer enkelte deltageres indstilling til træneruddannelsen:

* Der er blandt andet historien om den berusede fodboldtræner, som på sidelinjen var helt ude af stand til at tage mod input fra instruktørerne.
* Der er også historien om en anden fodboldtræner, der var så medtaget af sit alkolholindtag på en studietur til udlandet, at han måtte hjælpes hjem til sit hotelværelse.
* Der er tilmed historien om en helt tredje fodboldtræner, som forlod sin studieopgave ved en Champions League-kamp allerede efter første halvleg. Forklaringen lød, at han simpelthen var for sløj og træt til at kunne gennemføre de sidste 45 minutter, derfor var han nødt til at skynde sig i seng. Tidligt næste morgen mødte samme træner op til sidste del af forløbet direkte fra en bytur, der havde varet hele natten.

Sporten.dk's kilder ønsker ikke at stå frem med navn. De er nervøse for, om det vil få konsekvenser for blandt andet deres muligheder for at få opgaver og trænerarbejde enten i klubberne eller hos DBU.

Kilderne har alle mange fortællinger som de tre ovenstående. De mener, at trænerinstruktørerne - og i sidste ende DBU - lader for mange trænere slippe igennem det, der burde være et snævert nåleøje. For kravene på træneruddannelsen er på papiret høje. Deltagerne skal blandt andet igennem fodboldfaglige drøftelser og teori på internationalt niveau, observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe, og levere træningsfremvisning fra deres individuelle studieture.

Men i følge de syv trænere, sporten.dk har ført samtaler med, så står træneruddannelsen slet ikke mål med de retningslinjer og krav, DBU selv har opstillet. Også her nævner trænerne flere eksempler på dette.

På træningsbanen under et kursusmodul i forbindelse med P-uddannelsen skulle flere deltagere være mødt helt og aldeles uforberedte op, hvorefter de forsøgte at bluffe sig igennem. I princippet burde disse slet ikke være godkendt af DBUs trænerinstruktører, men blev det. Visse deltagere undlod at lave deres påkrævede analyser på DVD derhjemme, men fik ingen påtale, ligesom enkelte deltagere skulle have skrevet deres specialer med ført hånd uden dog at dumpe af den grund.

I andre tilfælde skulle fremlæggelserne af eksamensopgaverne også have været så utilstrækkelige, at flere af sporten.dk's kilder tog det som en selvfølge, at de pågældende deltagere ikke ville bestå, for så i sidste ende at opleve det modsatte.

Sporten.dk kender navnene på de trænere, der har været involveret i de omtalte episoder, men har valgt ikke at offentliggøre dem. I et interview bekræfter Peter Rudbæk fra DBU, at der har været enkeltstående uheldige episoder.