»Det er bekymrende, det gælder både antallet af smittede og antallet af indlagte.«

Statsminister Mette Frederiksen kommenterede på de nye smittetal mandag, der, skønt de er faldende, alligevel gav grund til en advarsel:

»Derfor har vi besluttet en række NYE restriktioner, som også kommer til at køre hen over det næste stykke tid,« sagde statsministeren.

Smittetallet er faldet ganske svagt de seneste dage, men i de københavnske omegnskommuner har smitten stadig for alvor fat.

Sundhedsmyndighederne kom i dag med nye retningslinjer for mundbind på sygehuse, plejehjem og hos lægen. Alle skal bære mundbind ved alle besøg. Selv om de nye retningslinjer er enklere end de foregående, er de netop NYE.

Nyt er i denne sammenhæng ikke nødvendigvis godt.

Regeringen og sundhedsmyndighederne skal passe voldsomt på med hele tiden at ændre og rykke på anbefalingerne. Der er en stigende forvirring i befolkningen og en voldsom irritation over de helt skæve tidspunkter, som anbefalingerne kommer ud.

Senest ændrede sundhedsministeren på forsamlingsforbuddet fredag eftermiddag og med virkning fra lørdag klokken 12 – mindre end 24 timer efter. Dette skabte naturligvis store aflysninger og ændringer i arrrangementer, som for manges vedkommende var blevet aflyst en gang. Mange private fester blev pludselig ulovlige, og reaktionstiden var uanstændig.

Mette Frederiksens varsel om flere restriktioner over den kommende tid er et ilde varsel.

Det kræver en skarp og tydelig kommunikationsstrategi, når man vil have enten hele befolkningen eller dele af befolkningen til at ændre opførsel. Mundbind er ikke populært, men vi bærer dem i den højere sags tjeneste.

Når statsministeren allerede nu varsler flere restriktioner uden dog at benævne dem, kan man være sikker på, at de kommer.

Denne gang vil der sandsynligvis komme yderligere restriktioner i forsamlingsforbud og yderligere krav om mundbind i supermarkeder og andre butikker. Det betragtes som milde indgreb, skønt det for den enkelte opleves som voldsomt.

Regeringen og sundhedsmyndighederne bør snarest udarbejde en liste over indgreb og skabe en skala, der viser alle, hvor på kurven over restriktioner vi er. Kommunikationsmodellen kendes fra flere lande, og ikke mindst Irland har benyttet den fikse skala.

Den forbereder alle på de mulige indgreb, der kommer. Den skaber en parathed i befolkningen, og den kan benyttes forskelligt fra område til område.

Det er tydeligt i den nuværende situation, at 'kuren' ikke skal være ens overalt. Der er forskel på Langeland og Ishøj. Den store udfordring ligger lige nu i København og ikke mindst i bæltet af kommuner rundt om hovedstaden.

Regeringen skal med restriktionerne rette fokus det rigtige sted hen og bør snarest have en langsigtet forståelig plan for kommende restriktioner, der er tilgængelig for alle.