Sindene er i kog i den lille by Otterup på Fyn.

I en lukket Facebook-gruppe har en lærer skrevet til en udvalgt skare af forældre i 6. klasse.

'Såfremt de to elever fortsat skal gå i klassen, bliver det uden mig som lærer.'

En klar og direkte melding, der peger to problem-elever ud, og som umiddelbart har fået de øvrige forældre til at planlægge – via Facebook-tråden – aktioner, der kan genere de pågældende elever ud af klassen. Det er naturligvis uacceptable handlinger og formuleringer, der pludselig ser dagens lys, så det er klart, at der diskuteres i Otterup.

Mon ikke sagen har vakt opsigt over hele landet. Problemstillingen er nemlig ikke enestående, skønt den her viser sig fra sin mere ekstreme side. Alle forældre kender til dele af de problemer, der udfolder sig i skolen, når der skal holdes ro i klassen.

Sagen udspringer af lærerens pointsystem, der gav både plus- og minuspoint for henholdsvis god og dårlig opførsel i klassen. I den sidste ende fik 'plus-eleverne' slik for den gode opførsel, hvorimod 'minus-eleverne' ikke fik noget. Det er ikke sjovt at være elev i 6. klasse, når de andre får slik. 'Minus-elevernes' forældre – i hvert fald to af dem – har klaget over systemet, der nu er stoppet af inspektøren.

Situationen er klassisk, for hvad stiller en lærer i 6. klasse op med elever, der notorisk ikke retter sig efter de regler, der nødvendigvis må være, for at klassefællesskabet kan fungere. Den pågældende lærer valgte et ret gammeldags system med synlig belønning og straf, som findes i mange varianter. Ro i klassen, respekt for andre og almindelig fornuftig opførsel er et problem, der i den grad truer folkeskolen.

Det er tydeligt, at sagen i Otterup er løbet af sporet. Forældrene og skolen er ganske enkelt stoppet med at tale om problemerne. De har opgivet den normale løsning – samtalen mellem voksne ansvarlige mennesker. Formentlig efter mange forsøg.

Det er afgørende, at de voksne – forældrene – påtager sig ansvaret for deres børn. Hjemme og på skolen. Der er ikke nogen vej udenom. Forældrene skal tage ansvaret for, at deres børn kan begå sig i et fællesskab. Forældrene skal sørge for, at deres børn kan rette sig efter andre menneskers, i dette tilfælde lærerens, anvisninger. Det er vanskeligt, når lille Peter kommer hjem og forarget fortæller om 'den blodige uret', der er overgået ham. Forældre skal tage ansvaret på sig og være voksne. Nogle gange betyder det, at 'lille Peter' ikke har ret

Ansvaret for vores børn og deres opførsel kan ikke udliciteres til andre. Hverken til læreren, inspektøren, kommunen eller det offentlige. Det er vores børn, og vi skal lære dem at begå sig i et fællesskab.

De voksne skal være voksne og vedgå sig dette ansvar. Det gælder også de voksne, der nu i en hemmelig Facebook-tråd planlægger straffeaktioner mod særlige elever.

I sagen fra 6. klasse på Kystskolen i Otterup er det let at have en firkantet holdning. De er alle dumme og uansvarlige. Sådan er det formentlig ikke. De voksne har formentlig forsøgt at tale sammen i lang tid, uden at forstå hinanden. Hen ad vejen glemte de at være voksne.

I den sidste ende er det børnene, der betaler prisen, når voksne er uansvarlige.