Et større antal plejehjemsbeboere i København er i øjeblikket i isolation, fordi de er smittet med covid-19.

Aktuelt er der registreret smitte med covid-19 blandt borgere på 22 ud af 44 københavnske plejehjem, hvilket vil sige halvdelen af dem alle.

Det drejer sig om 143 smittede borgere, oplyser Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune til B.T.

»Der er i øjeblikket registreret smitte med covid-19 på mange af vores plejehjem. Det er ikke overraskende – smitten er lige nu meget høj i hele byen, og vores plejehjem er, modsat under tidligere bølger, åbne,« siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (S) i en skriftlig kommentar til B.T.

Forvaltningens tal er opgjort 10. januar, og andelen af smittede udgør lige nu knap 4,3 procent af de i alt 3.350 plejehjemsbeboere på de københavnske plejehjem.

Den stigende smitte på byens plejehjem har medført et stigende arbejdspres hos plejepersonalet.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den stigende smitte lægger et stort pres på vores plejehjem. Vores medarbejdere gør alt, hvad de kan, for at begrænse og bremse smittespredning på plejehjemmene, og de knokler rigtig hårdt. Desværre må de lige nu løbe ekstra stærkt for at følge med, fordi smitten også breder sig i medarbejdergruppen på trods af tilbud om kvikkest og flere ugentlige systematiske pcr-test,« siger Sisse Marie Welling.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser ikke, om det aktuelle smittetal på byens plejehjem er rekordhøjt. Men sammenligner man med tallet for hele landet, kunne det tyde på det.

I årets første uge var der således 636 bekræftede coronatilfælde blandt plejehjemsbeboere i Danmark, hvilket er rekordhøjt. Det skrev Ritzau tirsdag på baggrund af tal fra Statens Serum Institut.

Sidste vinter toppede smitten i den sidste uge af 2020, hvor der blev registreret 473 tilfælde på landets plejehjem.

Ifølge B.T.s oplysninger er to ældre plejehjemsbeboere fra Københavns Kommune aktuelt indlagt med covid-19.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan ikke oplyse antallet af døde plejehjemsbeboere med covid-19, fordi tallet – ifølge forvaltningen – er så lavt, at det kan være personhenførbart.

Ritzau skriver, at antallet af coronarelaterede plejehjemsdødsfald på landsplan er stigende, omend der fortsat er langt op til niveauet sidste vinter.

»Den helt store forskel fra tidligere smittebølger på plejehjemmene, særligt sidste vinter, er, at næsten alle beboerne i dag er beskyttet af tre stik. Det gør en verden til forskel for de ældre, som jo generelt har større risiko for at blive alvorligt syge. De bliver i langt mindre grad syge nu, men oplever for de flestes vedkommende kun milde eller slet ingen symptomer,« siger borgmester Sisse Marie Welling.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har cirka 10.000 medarbejdere, og de største faggrupper er sosu-hjælpere og -assistenter og sygeplejersker.

Det københavnske plejepersonale står for cirka ti procent af al ældrepleje i Danmark.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 40 kommunale plejehjem med i alt cirka 3.350 antal pladser. Forvaltningen har derudover cirka 12.000 borgere, der modtager hjemmepleje.

Der er over 40.000 beboere på plejehjem i Danmarks 98 kommuner, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Andre læser også