Krisen kradser hos mange danskere.

Men når alle landets børnefamilier får udbetalt børnepenge 20. januar, er der ekstra grund til at glæde sig.

For der følger et ekstra lille tilskud med. Det skriver Politiken på baggrund af beregninger fra ATP.

Det er den såkaldte vinterhjælpepakke, der så dagens lys i september, som bliver iværksat.

Og det er ikke småpenge, som der er tale om.

For helt konkret betyder det, at der bliver udbetalt 660 kroner ekstra per barn.

Ifølge ATP, der står for udbetalingen af børnepengene, er der knap 1,2 millioner, der modtager børne- og ungeydelse i januar og derfor også får vinterhjælp.

Vinterhjælpepakken er søsat for at hjælpe danskere mod den tårnhøje inflation og høje energipriser.

Førhen var det sådan, at børnepengene automatisk blev overført til moderens konto, men siden januar 2022 er børnepengene som udgangspunkt blevet udbetalt til begge forældre.

Derfor vil det for mange modtageres vedkommende kun være halvdelen af beløbet, de modtager.

Det er dog ikke alt ved vinterhjælpepakken, som har fungeret lige godt.

For en del af den var også den meget omdiskuteret varmecheck, som endte i et regulært kaos, fordi flere danskere uberettiget endte med at få udbetalt tusinder af kroner.