Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har flere gange kritiseret forældre for at lade deres børn være tilbage i hjemlandet, mens de selv etablerer sig i Danmark, som det for eksempel er sket i sagen om 13-årige Mint, der nu er udvist til Thailand.

Nu afslører ministeren dog i et svar til Folketinget, at hun reelt ikke har overblik over, hvor længe forældre til udviste børn faktisk har ladet deres børn vente i hjemlandet.

'Oplysninger om, hvor mange år et barn har opholdt sig i sit hjemland, inden det kom til Danmark, er ikke registreret som metadata i det elektroniske sagsbehandlingssystem på en sådan måde, at oplysningerne kan udtrækkes statistisk,' skriver ministeren i svaret.

Det uddybes dog, at oplysningerne findes i de enkelte sagsakter, hvilket dog vil være særdeles omfattende at finde frem.

Mint og mor Ratree i Bangkok, efter Mint er blevet udvist af Danmark.
Mint og mor Ratree i Bangkok, efter Mint er blevet udvist af Danmark.
Vis mere

Inger Støjberg har tidligere udtalt til B.T.:

»Jeg må ærligt indrømme, at jeg synes, det er mærkeligt at lade sit barn blive i Thailand i fem eller syv år, inden man så vælger at familiesammenføre til Danmark.«

Men reelt har ministeren altså ikke overblik over, hvor længe børnene bliver i hjemlandet.

Det er integrationsordfører for De Radikale, Andreas Steenberg, som har stillet spørgsmålet om, hvor lang tid børnene opholder sig i hjemlandet, inden de kommer til Danmark. Han er vred over, at ministeren ikke kan svare.

Inger Støjberg.
Inger Støjberg. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

»Først sagde man, at hensigten med loven var at undgå, at børnene kom på koranskoler. Det vidste man så ikke noget om, hvorvidt skete. Så har man anklaget alle disse danskere for at være dårlige forældre, fordi de lader barnet vente i hjemlandet, men så aner man heller ikke, hvor lang tid de venter,« siger Andreas Steenberg og fortsætter:

»Jeg synes efterhånden, at de argumenter, som Støjberg bruger, falder helt fra hinanden. Man står og siger, børnene efterlades i årevis eller går på koranskoler. Men man aner intet om det. Det er rene postulater,« siger han.

»Når nu Inger Støjberg og andre, der mener som hende, bruger de argumenter, så bør de også undersøge, hvordan virkeligheden hænger sammen. I stedet diskriminerer man danskere med en international familie. Det er en skandale, at de ikke får lov at bo sammen med deres familie,« forklarer han.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, savner dog ikke yderligere info om de i alt 120 børn, som har søgt om opholdstilladelse i Danmark, efter at deres forælder har fået opholdstilladelse.

Mint med sin lillebror Malick.
Mint med sin lillebror Malick.
Vis mere

»Jeg kan ikke se formålet med at gå ind og undersøge det. De enkelte sagsbehandlere har jo oplysningerne,« siger Martin Henriksen, som dog understreger, at han endnu ikke har set Støjbergs svar til Andreas Steenberg.

Men er det ikke vigtigt, at politikerne kender detaljerne og ikke bare de enkelte sagsbehandlere, når det er jer, der skal lovgive om det?

»Jeg synes også, at vi kender tilstrækkeligt til det. Vi ved, at der er sager, hvor forældrene venter længe med at få børnene hertil. Loven er indrettet sådan, at jo længere man venter, jo sværere bliver det - og det synes vi er helt rimeligt,« siger Martin Henriksen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger i et mailsvar til B.T:

'Oplysninger om bl.a. længden og karakteren af barnets ophold her i landet og i hjemlandet, herunder i hvilket land barnet har haft hovedparten af sin opvækst, indgår i vurderingen af de sager om familiesammenføring til børn, hvor kravet om vellykket integration stilles. Som Udlændingestyrelsen har redegjort for i svaret til Folketinget er det dog ikke muligt at udtrække de data til statistisk brug. Men der bliver selvfølgelig i de enkelte sager foretaget en konkret vurdering af, om der – bl.a. henset til længden og karakteren af barnets ophold i hjemlandet – er grundlag for, at barnet har mulighed for en vellykket integration i Danmark. Men som jeg også tidligere har sagt, så skiller lovgivningen jo ikke familier ad, hvis de kommer til Danmark med henblik på at fortsætte et eksisterende familieliv, og derfor har jeg også opfordret til, at forældre tager deres børn her til landet så hurtigt som muligt, hvis man ønsker at leve her i Danmark. Formålet med de her regler er jo, at barnet ikke kommer på koranskole i første omgang eller på anden måde bliver efterladt i hjemlandet i årevis, men tværtimod kommer til Danmark så hurtigt som muligt. Derfor er vi også ved at se på vejledningen til de her forældre.'