En ny trivselsundersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at danske elever er meget utilfredse med toiletterne på folkeskolerne.

Således mener hele 60 procent af de adspurgte elever i 4.-9. klasse, at toiletterne ikke er rene. Formand for de danske skolelederes forening, Claus Hjortdal, erkender, at der er problemer på de danske folkeskoler, men siger, at det er et vilkår, man må leve med.

»Der er ingen tvivl om, at vi kan gøre det bedre nogle steder, men det er også et vilkår. Vi har at gøre med en organisation, hvor man - præcis som på konferencer - sidder stille i lang tid ad gangen, og hvor 200 mennesker eller 600 børn så forsøger at komme på toilet på samme tid. Det betyder, at de første fem kommer ud til et rengjort toilet, men når de sidste 10-20 stykker kommer derud, er det et ret brugt toilet. Det er et vilkår. Når vi så har med børn at gøre, der i forvejen ikke har den bedste hygiejne, så er det svært at sikre et toilet, man har lyst til at komme ind på.«

BT EFTERLYSER: Har du billeder af ulækre toiletter på danske skoler, må du meget gerne sende dem til 1929@bt.dk. Husk at skrive hvor billedet er taget.

»Ja, der er nogle toiletter, der ikke er i orden, og det skal man selvfølgelig gøre noget ved. Der er også flere skoler, hvor der er behov at bygge flere toiletter, men det kan vi ikke løfte i skolen. Det er dyrt at etablere nye toiletter, og det er dyrt at renovere toiletter.«

Men bør man ikke gøre noget ekstra for at sikre ordentlige forhold dér, hvor børnene er i kontakt med de værste bakterier?

»Jo, og der kan vi også godt lave nogle systemer på skolen. Skoleledelsen kan sikre, at der er den fornødne og passende rengøring. Også lærere og pædagoger kan være understøttende til, at børnenes toiletbesøg måske spredes lidt mere ud over dagen. Forældre og skolebestyrelser kan ligeledes gøre en indsats for at hjælpe børnene med at lære det. Men ligemeget hvad vil det være svært at løfte det op til en standard, vi ikke vil få kritik for.«

Tidligere har det vist sig, at op mod en femtedel af alle elever helt undgår toiletterne på deres skoler. Konstantinos Kamperis, der er overlæge på Skejby Hospital i Aarhus, siger til Politiken, at det kan give forstoppelse, nedsat blærefunktion, mavesmerter, koncentrationsbesvær og hovedpine.

Det har altså betydning for børnenes indlæring. Er det ikke alene grund nok til at lægge ekstra fokus på det?

»Jo, og det også blevet gjort i de seneste år, hvor der er blevet renoveret mange toiletter. Men vi står med en problemstilling, hvor det grundlæggende er svært at opnå 100 procent tilfredshed. Så det er svært at undgå, og det er dybt uheldigt og beklageligt, når det kommer til at gøre nogle børn syge, men det er svært at undgå at komme i de situationer.

En ny trivselsundersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at op mod 60 procent af danske folkeskoleelever synes, at toiletterne ikke er rene. Og tidligere undersøgelser har vist, at en femtedel af dem faktisk slet ikke bruger toiletterne på deres skoler.

Er det ikke et ret alvorligt problem?

»Jo, det synes jeg. Og jeg synes også, man skal gøre alt, hvad man kan, for at løse det, men vi kan ikke give en garanti for, at vi løser det for alle. Der simpelthen nogle vilkår, når man er samlet så mange mennesker, som er svære at komme udenom.«

Men hvad kan man gøre for at afhjælpe konsekvenserne af problemet?

På nogle skoler skal der bygges flere toiletter, men der er formentlig ingen skoler, der kan leve op til de anbefalinger, der stilles omkring toiletforhold. Og så kommunerne et ansvar for ikke alene at stille midler til rådighed til opførelsen af nye toiletter, men også driften og renoveringen af dem.