Ramt af Bodil: Her dækker forsikringen IKKE

Godt man har en forsikring, tænker vi alle, når skaden sker.

Men at have en forsikring er bestemt ikke ensbetydende med, at man får dækket sin skade, når vejrguderne og Bodil har haft en finger med i spillet.

For kategoriseres ens skade som en stormflodsskade, er det kun de direkte skader, der dækkes. Ikke de indirekte.

- Det vil f.eks. sige genhusning, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader, siger Torben Garne fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Se alle billederne: Oversvømmelser og enorme ødelæggelser efter Bodil

Og det kan beløbe sig til enorme summer, hvis ens hus er så skadet, at der vil gå måneder før skaderne evt. er udbedret, måneder hvor man skal genhuses.

- Der er tale om en lovmæssig ordning, en katastrofeordning, der blevet lavet, fordi forsikringsdækning af huse der lå nær ved havet, ville blive alt for dyr, fordi riskoen for oversvømmelse er for stor. Derfor er det statslig ordning, som håndteres af forsikringsselskaberne, siger Torben Garne og fortsætter:

- Reglen er, at man får de ting, der er ødelagt erstattet med en mindre selvrisiko. Men altså ikke som i en normal forsikring hvor man ville kunne få dækket genhusning og lignende.

- Ordningen dækker kun de rene skader. Ikke de indirekte og afledte skader som kommer lang tid efter, forklarer han.

Se det vanvittige storm-billede fra Nordsjælland: Strandvejen revet væk af vandet

Uanset hvilken ordning der skal dække ens skader, er det utrolig vigtigt, at dokumentere dem med masser af billeder samt gøre alt, hvad man kan, for at forsøge at begrænse skaderne. Og det er under alle omstændigheder ens eget forsikringsselskab, skaden skal meldes til.

På tirsdag tager Stormrådet endelig stilling til, hvilke områder der teknisk er omfattet af stormflodsskader. Og det er kun de områder, hvor der efter kystdirektoratets opgørelser har været tale om en 20 års hændelse. Altså en stigning i vandstanden som ikke er registreret i 20 år.

Falder din skade ind under ordningen, er der ingen økonomisk hjælp at hente til de indirekte skader, eftersom alle forsikringsselskaber har en klausul om, at man ikke dækker stormflodsskader.

FØLGENDE DÆKKES IFØLGE STORMRÅDETS HJEMMESIDE IKKE AF STORMFLODSORDNINGEN:
* Indirekte tab, fx genhusning, flytteudgifter, driftstab
* Følgeskader, fx skimmelsvamp
* Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (fx i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring
* Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der dækker skaden
* Løsøre i kældre og rum under terræn
* Jord
* Saltskader på afgrøder
* Fast ejendom, der ligger uden for et dige
* Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
* Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende
* Haveanlæg og løsøre placeret i haven
* Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
* Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri
* Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
* Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
* Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
* Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
* Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn.
 

Læs også: