Danmark træder nu for alvor i karakter i den internationale kamp mod dopingsnyd.

Den danske kulturminister, Mette Bock (LA), fremsatte ved et møde i UNESCO (FNs organisation for kultur, kommunikation, videnskab og uddannelse) i Paris mandag aften et forslag til en resolution, der forpligter regeringer til at efterleve den internationale konvention mod doping.

Det helt særlige ved den danske resolution, der fik fuld opbakning ved mødet, er, at det nu ikke kun er udøvere og organisationer, der kan straffes. Medlemslandenes regeringer kan nu også se frem til alvorlige konsekvenser, hvis reglerne ikke bliver respekteret.

»Det er et stort og meget vigtigt skridt, vi tager,« slår Mette Bock fast og uddyber, hvorfor det er altafgørende, at regeringer nu skal stå til ansvar for dopingforbrydelser.

»Det sender et meget tydeligt signal om, at antidoping ikke kun er den enkelte idrætsudøvers ansvar. Det er heller ikke kun organisationernes ansvar. Det er faktisk også et regeringsansvar, og dermed får man kampen flyttet op på et politisk niveau, som giver et helt andet perspektiv,« siger kulturministeren.

Resolutionen betyder, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe, der skal finde frem til fælles rammer for de konsekvenser, det skal have for lande, der forbryder sig mod de antidopingregler, som det internationale antidopingagentur, WADA, har udarbejdet.

Ministeren vil dog ikke selv spekulere i, hvilke konsekvenser der kunne være i spil over for regeringer, der ikke lever op til deres ansvar.

»Hele pointen med at nedsætte en arbejdsgruppe er at gøre tingene konkrete. Vi skal ikke skyde med spredehagl her. Det væsentlige er, at vi får nogle effektfulde redskaber i sanktionssystemet, og det er derfor, vi nedsætter denne gruppe i stedet at kaste 110 forskellige forslag på bordet.«

International sport har i de seneste år været hårdt ramt af sager om dopingmisbrug – med den russiske dopingskandale som det klareste eksempel. De russiske antidopingmyndigheder erkendte i december 2016, at der i årevis var foregået sys-tematisk doping blandt nationens topatleter. Den ’danske’ model skal altså nu sikre, at regeringer – som eksempelvis den russiske – skal kunne straffes, hvis lignende skandaler finder sted igen.

Men hvorfor er det lige Danmark, der tager dette initiativ?

»Jeg tror, vi har en tradition for at være gode til at nedbryde tabuer. Og lige præcis doping er et område, man i mange år har haft meget svært ved at tale om og diskutere. Og derfor er der jo nogle, der skal være de første til at sige ’nu vil vi simpelthen ikke længere kun høre om dopingbekæmpelse i skåltalerne – nu skal der konkrete handlinger til,« siger Mette Bock.

Kampen mod snyd og bedrag i sport står i det hele taget højt på den danske kulturministers prioriteringsliste.

»Idræt og sport samler jo millioner – ja, milliarder – af mennesker, og hvis ikke vi får bedre styr på kampen mod doping, mister folk tilliden til sporten. Og mister folk først tilliden, mister vi noget, der har vist sig utrolig værdifuldt i forhold til at samle mennesker. Og så har vi et problem.«

Hos Anti Doping Danmark hilser direktør Michael Ask ministerens tiltag særdeles velkommen.

»Jeg er rigtig glad for, at den danske regering tager dette initiativ. Hvis vi skal undgå, at en situation som den i Rusland opstår igen, er det altafgørende, at der er nogle konsekvenser, hvis man ikke lever op til UNESCO-konventionen mod doping,« fortæller Michael Ask.

»Danmark har altid gået forrest i kampen for ren idræt, og med dette initiativ fra regeringens side lever vi som nation op til den fine tradition«.