Lyt til artiklen

Jagtvej er på den ene side en af de helt store gennemkørende veje i København. Men samtidig er det også her, at der er stor forurening.

Derfor er der også delte meninger om Enhedslistens forslag om at lukke et stykke af Jagtvej for benzin- og dieselbiler for i stedet at prioritere gående, cyklister, elkøretøjer og busser.

For mens nogle er glade for at slippe for forureningen, er der andre, der frygter, at det kan ende i det rene trafikhelvede.

»Vi skal have en grøn Jagtvej, hvor vi får nedbragt luftforureningen ganske betragteligt, så der er færre, der dør på grund af luftforurening,« lyder det fra Line Barfod, der er Enhedslistens overborgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg.

I den forbindelse gik Enhedslisten på gaden fredag morgen for at lave målinger af forureningen på Jagtvej.

»De usynlige dræbere«, bliver de kaldt, når man spørger Anders Jensen, der er leder af Miljøpunkt Nørrebro.

Og det kan der måske være noget om. For tallet viste sig at være chokerende.

Ifølge Københavns Kommune er baggrundsforureningen – det minimum af forurenende partikler, der vil være i en by – 2.500 partikler per kubikcentimeter.

Foto: Byrd/ Kasper Løjtved
Foto: Byrd/ Kasper Løjtved
Vis mere

Men på cykelstien ud mod Assistens Kirkegård slog måleren helt ud. Her kom en lastbil kørende og stoppede for rødt lys.

»Vi så et ret højt tal på 270.000 partikler per kubikcentimeter. Det var ved en fodgængerovergang, hvor der stod mennesker og ventede på at komme over og cyklister, der holdt og ventede. Så kommer der en lufthvirvel efter lastbilen og blæser hen over fodgængerne og cyklisterne. Så man bliver jo virkelig ramt af udstødningen, og det er ikke særlig smart,« fortæller Anders Jensen.

Også Line Barfod er chokeret over tallet. Mest af alt, fordi Jagtvej er udlagt til supercykelsti, hvor der hver dag passerer en lang række cyklister.

»Det er jo bare helt godnat, at man får så meget forurening, som man gør her. Jeg er faktisk ret chokeret over de målinger, vi lige har set.«

Foto: Byrd/Kasper Løjtved
Foto: Byrd/Kasper Løjtved
Vis mere

Men på trods af den store mængde forurening på Jagtvej, er det ikke alle, der er lige begejstret for Enhedslistens forslag.

For spørger man Jakob Næsager, der er gruppeformand for De Konservative på Københavns Rådhus og medlem af Trafik- og Miljøudvalget, er der andre mellemregninger i ligningen.

»Det er generel chikane af folk, der færdes på mere end en cykel,« slår han fast og fortsætter:

»Jagtvej er en af de store gennemkørende veje i København, og trafikken forsvinder jo ikke af, at vi lukker vejen. I stedet ledes trafikken ad andre beboelsesgader, og det skaber støj og forurening for beboerne andre steder.«

Han påpeger, at man i budgetaftalen har sat penge af til at undersøge, om Bispeengbuen kan halveres, og om man kan lukke Vesterbrogade.

»Men hvis endnu flere hovedfærdselsårer lukkes, braser trafikken jo sammen. Og hvis ikke den forsvinder, så bliver den jo lukket ned ad beboelsesgader til gene for københavnerne, der bor der,« siger han.

Spørger man dog folk på Jagtvej, så er begejstringen for forslaget langt større.

»Umiddelbart tænker jeg, at mindre trafik på vejene er godt. Bilerne holder jo nærmest klos op ad hinanden hele dagen, og man kommer jo hurtigere frem ved at gå ved siden af end at køre. Desuden er der godt knald på dieselolien, og derfor lyder det ikke helt dumt det forslag,« lyder det fra Sebastian Hansen, der er studerende.

Susanne Voss Pedersen er sognepræst og bor på en sidegade til Jagtvej. For hende er det kun godt at slippe af med støj og forureningsgenerne. Hun har tredobbelte vinduer for at tage larmen, støjen og støvet fra den trafik, der hver dag passerer hendes vindue.

»Jeg synes jo kun, det er dejligt, hvis vi kan få færre partikler og mindre forurening på Jagtvej. Men på den anden side så har jeg jo også set, hvordan Stefansgade er blevet til noget af et trafikhelvede, når man lukker af, så det er jo et eller andet med, at man bare flytter problemerne fra det ene sted til det andet,« fortæller hun.