Nu skal det være slut med forurenende biler på Jagtvej.

Sådan lyder et nyt udspil fra Enhedslisten København.

»Vi skal have en grøn Jagtvej, hvor vi får nedbragt luftforureningen ganske betragteligt, så der er færre, der dør på grund af luftforurening,« siger Line Barfod, der er Enhedslistens overborgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg.

Jagtvej er en af de mest trafikerede og forurenende gader i København, og derfor er det et oplagt og vigtigt sted at sætte ind ifølge Enhedslisten.

»I forvejen er Jagtvej formelt lagt ud til at være en supercykelsti. Det er jo helt absurd, cyklisterne skal cykle der, hvor der er allermest forurenet,« fortæller hun.

Det betyder derfor helt konkret, at benzin- og dieselbiler skal udelukkes, vejene skal indskrænkes, og der skal gives plads til gående, cykler, elkøretøjer og delebiler.

Det skal ske med bredere cykelbaner og bredere fortov langs Jagtvejs vestside over for Assistent Kirkegården.

»Målet er ikke, at bilerne skal finde en anden vej, de kan køre. Tværtimod vil vi reducere antallet af biler. Det er meningen, at København skal være CO2-neutral i 2025, og det er altså lige om lidt,« slår hun fast.

På Nørrebro har man allerede erfaringer med de såkaldte trafikøer, hvor der er lukket for gennemkørende trafik. De ses både på Nørrebrogade og Stengade.

»Erfaringen fra Nørrebrogade var, at 10 procent af biltrafikken forsvandt helt. Den flyttede sig ikke bare andre steder hen. Jo mere man gør Nørrebro til en trafikø, jo mere vil folk vælge at bruge cykel eller metro,« siger hun.

Tanken er derfor, at man vil tage et stykke af Jagtvej, hvor der kun må køre busser, cykler og elbiler. Det stykke, der er foreslået, er fra den grønne sti, der går på tværs af Jagtvej og hen til Åboulevarden.

»Det meste af biltrafikken på Jagtvej er gennemkørende trafik. Så når det ikke længere er muligt for bilister at køre gennem, så må de finde andre veje. Forhåbentlig vil de begynde at tage metroen, som er et super alternativ til bil, og som vi jo har brugt milliarder på at bygge under Jagtvej,« siger hun.

Hun anerkender, at det kan skabe frustration for de borgere, der hver dag kører gennem Jagtvej, og som er afhængige af en bil, ligesom det kan blive en udfordring at holde øje med, om benzin- og dieselbilerne holder sig væk.

»De fleste er forhåbentlig lovlydige. Men ellers bliver opgaven at lave nogle tjek indimellem, så folk kan mærke konsekvensen, hvis de bryder reglerne,« siger hun og fortsætter:

»Jeg forstår godt, at sådan en omlægning kan virke bøvlet og besværlig for dem, der er afhængig af en bil. Men jeg tror faktisk, at der vil være stor opbakning til det.«

Til dem, der er afhængig af en bil, foreslår hun, at der skal sættes mere fokus på udbredelsen af delebiler, hvor der skal ses nærmere på, hvordan man kan få økonomien i det til at fungere for alle. I den forbindelse skal der også ske en løsning på parkeringspladser, som hun anerkender er et stort problem i København særligt.