Skattedirektør Lisbeth Rasmussens dagbog - der kom frem i BT og på bt.dk - giver et unikt indblik i, hvad der foregik bag de lukkede døre, da Thorning og Kinnocks skattesag blev behandlet. Men den er også med til at rejse nogle spørgsmål, som skal besvares, hvis det nogensinde skal lykkes at få det fulde overblik over den spektakulære sag.

1. Hvorfor oplyste revisor Frode Holm - ifølge dagbogen - på et møde i Skat København 26. august 2010, at Stephen Kinnock er biseksuel/homoseksuel?

Helle Thorning-Schmidt måtte i august dementere rygtet og kaldte det 'mildest talt anstrengede', at hun var tvunget til at forholde sig til 'usande rygter'. Frode Holm indrømmede forleden, at han plantede rygtet hos Skat. Han gjorde det for at forklare, hvorfor parret ikke ønskede at møde op hos Skat og redegøre for deres familiemønster. Frode Holm har også forklaret, at han ikke på forhånd havde aftalt denne forklaring med parret. Men hvor havde han det så fra?

2. Hvorfor affandt Skat sig med, at Thorning og Kinnock ikke ønskede personligt at komme til et møde - havde de handlet anderledes overfor ’almindelige’ borgere?

Den nærliggende forklaring er, at embedsmændene ikke ville risikere at blive beskyldt for dyneløfteri, men reelt kender vi ikke begrundelsen. 

3. Hvorfor blev departementschef Peter Loft angiveligt ved med at bore i Thornings familiemønster, når det ifølge Skat ingen betydning havde?

Her opstod der ret hurtigt i forløbet en dyb uenighed mellem sagsbehandlerne i Skat og Peter Loft. Han har tilsyneladende meget optaget af at få lagt til grund, at parret ikke reelt levede sammen. Hvis det var lykkes, kunne Thorning dårligt opfatte det som andet end et groft overgreb på sin familie. 

4. Hvorfor offentliggjorde Skat ikke, at de ændrede praksis under behandlingen af Kinnocks sag? Ændringen gjorde - ifølge Berlingske - at Thornings mand gik fra at være skattepligtig til at være skattefri.

Uanset om ændringen af Ligningsvejledningen havde betydning for sagen eller ej, er det påfaldende, at man undlod at offentliggøre den. Det har skabt grobund for konspirationsteorier om positiv særbehandling af rød blok. 

5. Hvorfor blev Lisbeth Rasmussens dagbog slettet på computeren - hvad var det, der ikke måtte komme frem?

Dagbogen blev tilsyneladende først slettet efter at Erling Andersen i november havde afleveret den redegørelse, der fik regeringen til at nedsætte kommissionsundersøgelsen. På det tidspunkt måtte Lisbeth Rasmussen have indset, at hendes notater kunne være værdifuldt kildemateriale. 

6. Hvordan kunne Stephen Kinnock opholde sig i Danmark i fem måneder om året uden at arbejde?

Det virker ikke sandsynligt, at han som direktør slet ikke læst jobmails eller talte i telefon under sine hyppige ophold i Danmark. Skat har dog stillet sig tilfreds med hans egen forklaring om, at han i 2009 kun deltog i et enkelt møde i Danmark af tre kvarters varighed.

7. Hvordan kunne Stephen Kinnock varetage et vellønnet topjob i Geneve tilfredsstillende, når han kun var der 7 måneder om året?

Heller ikke dette spørgsmål har tilsyneladende indgået i Skats overvejelser, når man har bedømt troværdigheden af hans egne forklaringer.

8. Hvorfor viderebragte Troels Lund Poulsen rygtet om Kinnocks seksualitet til sin spindoktor Peter Arnfeldt?

Troels Lund Poulsen var levende optaget af sagen hele vejen igennem og brød måske sin tavshedspligt ved at fortælle dybt private oplysninger om en politisk modstanders ægtefælle til sin særlige rådgiver.

9. Hvorfor forberedte Troels Lund Poulsen sig grundigt på en sag, som han havde tavshedspligt i?

Ifølge Peter Loft skulle alle spørgsmål fra pressen ikke besvares af ministeren, men af ham selv. Derfor lyder det hult, når Troels Lund Poulsen forsøger at bortforklare sin egen stærke interesse i Thornings personlige familiemønster og private skatteforhold.

10. Hvorfor påstår Troels Lund Poulsen, at han ikke diskuterede sagen med andre i Venstre?

En erfaren politiker som ham burde vide, at den forklaring let kan pilles fra hinanden, når andre vidner fortæller om forløbet. Det er almindelig kendt, at Venstre-politikere på Christiansborg stort set ikke talte om andet i sommeren og efteråret 2010. 

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.