Hvis politikerne tror, at de kan lukke ned for konflikten og debatten om sygeplejerskernes løn, ved at stoppe den ti uger lange strejke, kan de godt tro om igen.

For sygeplejerskerne i Region Hovedstaden har startet et oprør og vil ikke indgå og forlænge en aftale om frivillig ekstraarbejde, før deres krav om bedre løn er opfyldt.

»Vi siger stop. Vi vil have anerkendelse for at udvise fleksibilitet. Vi vil vise, at det er den fleksibilitet, der får sundhedsvæsenet til at hænge sammen,« siger Kristina Robins, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden.

Det kan få konsekvenser for de enkelte afdelinger på hovedstadens hospitaler, som ellers har en stor pukkel foran sig med at få nedbragt ventelister, der er opstået under corona og under strejken.

Den såkaldte aftale, som sygeplejerskerne ikke vil indgå, kaldes FEA (Frivillig ekstraarbejde), og den tager man netop i brug, når der skal nedbringes pukkelarbejde, eller hvis der er en periode med mangel på personale.

Men det er altså slut nu.

»Hvis sygeplejerskerne ikke melder sig til frivilligt ekstraarbejde, så kommer pukkelafviklingen ikke ned, og det vil kunne mærkes. Der er kommet en stor venteliste på operationer.«

B.T. har spurgt Region Hovedstaden om, hvilke konsekvenser, de mener, en manglende aftale vil få for hospitalernes afdelinger, men det har de ikke villet svare på.

Det er egentlig ikke fordi, at FEA-aftalen som sådan er dårlig, ifølge Kristina Robins. For sygeplejerskerne får selvfølgelig løn for deres arbejde, og de får også ekstra tillæg under det frivillige ekstraarbejde ud over de normale tillæg.

Men det er her, sygeplejerskerne kan sætte ind, hvis de skal have deres andre lønkrav opfyldt.

»Aftalen har jo fungeret. Der er selvfølgelig nogle beløb, som nogle vil ønske højere, men ellers har den været fornuftig. Men vi er vrede over, at vi ikke er blevet hørt i konflikten, så nu bruger vi momentum i vreden til lokalt at få lønnen op,« siger Kristina Robins.

Til Region Hovedstaden har Kristina Robins to krav for at indgå en ny FEA-aftale.

Hun har for det første et krav til et lokalt fleksibilitetstillæg, så den faste løn generelt bliver højere, og så vil hun have højere ekstratillæg i FEA-aftalen.

Præcis hvor meget tillæggene skal stige med, kan Kristian Robins dog ikke sige endnu.

»Nu skal vi finde ud af, hvad sygeplejerskernes fritid er værd. Jeg skal finde ud af, hvad de vil være tilfredse med,« siger Kristina Robins, der ikke er sikker på, at sygeplejerskerne vil have gjort oprør over FEA-aftalen, hvis der var blevet indgået en aftale under strejken.

Men nu skal nye forhandlinger i gang med Region Hovedstaden. Dem har Kristina Robins nemlig varslet. Det samme har andre regioner, hvor sygeplejerskerne gør oprør mod samme aftale.