Da Magnus Heunicke tirsdag eftermiddag fremlagde regeringens udspil til en sundhedsreform, var målet klart. Danske unge skal kvitte smøgerne.

Og det skal ske ved at indføre et totalforbud mod salg af cigaretter til alle, der er født efter 2010.

Forventeligt sagde samtlige borgerlige partier straks nej og kaldte forslaget for både »formynderisk« og »absurd«.

Men hvis regeringen havde regnet med solid opbakning fra sine støttepartier i den røde lejr, så har man forregnet sig.

»Det kan vi ikke støtte. Man skal sætte massivt ind, for nikotinafhængighed er et enormt stort problem. Men et totalforbud bakker vi ikke op,« lyder det fra SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann, til B.T.

Heller ikke hos Radikale Venstre vender man en tydelig tommel op til forslaget.

»Man kan jo risikere at ende med en situation, hvor en 30-årig ikke må købe cigaretter, men en 31-årig gerne må. Det fremstår en smule absurd,« siger partiets sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

Både SF og Radikale Venstre bakker i stedet langt mere entusiastisk op om en langt højere pris på cigaretter – nærmere bestemt op mod 90 kroner inden for en overskuelig årrække.

»Vi har taget et livtag med prisen, og det kunne man jo gøre igen. Men et forbud er altså ikke en vej at gå,« siger Kirsten Normann.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, har som den eneste bakket op om regeringens forslag.

Udover totalforbuddet mod salg af smøger foreslår regeringen også, at man hæver aldersgrænsen for køb af alkohol som øl, vin og cider til 18 år.

Men hvor både Enhedslisten og Radikale ser positivt på en hævet aldersgrænse, så er SF mere køligt indstillet.

»Det er der, man starter på en ungdomsuddannelse og beder dem tage ansvar for deres liv. Der er der noget absurd i, at man gerne må drikke til en ungdomsfest, men ikke selv købe det,« siger Kirsten Normann.

»Lad os nu stole lidt mere på de unge! Desuden kan man regulere på andre måder. Jeg har eksempelvis svært ved at forstå, hvorfor man kan købe en 'breezer' klokken 03 om natten,« tilføjer SF'eren.

Radikale Venstre bakker dog fuldtonet op.

»Når man hæver aldersgrænsen, får man en senere debutalder. Og det er jo målet, vi går efter,« siger han og afviser især den borgerlige kritik af, at man dermed 'umyndiggør' de unge ved at hæve

»Umyndiggør? Man er jo strengt taget først myndig, når man bliver 18. Der er jo ikke tale om et forbud mod indtag. Jeg må fortsat gerne købe øl til min 17-årige. Der skal forældrene tage et ansvar«.

Generelt er der ingen af partierne, der vil gå til forhandlingerne med »ultimative krav«, men det ser dog ud til, at de to tunge slagnumre i Magnus Heunickes reformudspil får særdeles svært ved at blive en realitet.