Jakob Larsen, Dansk Atletik Forbunds direktør, er ikke i tvivl: ”Eremitageløbet er danske løbeevents fadder.”

»I en tid, hvor der afvikles fire motionsløb i snit om dagen i Danmark, er kampen om at være et fyrtårn hård. Når det er sagt, synes jeg godt, at man kan argumentere for, at danske løbeevents skylder Eremitageløbet utrolig meget,« siger han.

»Det var dette løb, som på mange måder banede vejen, før motionsløb blev mainstream. Det var Eremitageløbet, der introducerede løb som en enorm deltagersport i eventregi. Det var også løbet, der formåede at skabe nyheder på en platform af breddeidræt. Med dette in mente er det passende at betegne det som danske løbeevents fadder.«

Hvordan placerer du Eremitageløbet i det store idrætsbillede?

»Eremitageløbet er idræts- og kulturhistorie. En af dansk idræts klassikere. Og vel at mærke en klassiker gennem flere tidsaldre. Eremitageløbet har formået at fastholde en fremskudt position i en tid med omfattende forandringer i idrætsbilledet. Det tror jeg skyldes, at det taler til noget meget grundlæggende i os alle. Glæden ved at bevæge os og trangen til at manifestere ”anima sana in corpore sano” – en sund sjæl i et sundt legeme. Det er jo rigtigt, at Eremitageløbet er en konkurrence, men det har for flertallet af deltagerne aldrig handlet om at slutte forrest i feltet.«

Det var et scoop for arrangørerne (Københavns Idræts-Forening, Københavns Skiklub og BT, red.), da de i 1969 fik lov af skovrideren til at arrangere et motionsløb i Dyrehaven?

»Ja, ingen tvivl om det. Rammerne for løbet med skoven, dyrene og Dyrehavens historik er enestående. Vi ved, at mange danske løbere gerne henlægger deres løbeture til naturen, men for borgerne i Storkøbenhavn er Dyrehaven meget mere end natur,« siger Jakob Larsen.

»Det er Dyrehavsbakken, Eremitageslottet og Hubertusjagt. Alt dette får man indirekte med i oplevelsen, når man kommer til Eremitageløbet. Minder fra mange andre gode oplevelser med venner og familie. Og så skal man naturligvis ikke glemme den traditionsbundne dato, som falder sammen med efterårsfarver og det imponerende dyreliv. Alt i alt en unik oplevelse for deltagere og tilskuere.«

For Jakob Larsen er Eremitageløbet det mest ”ægte”, danske løbsarrangementer kan byde på.

»Løbet eksisterede, før løb blev til en forretning, og jeg føler mig overbevist om, at der også vil være et Eremitageløb, når og hvis forretningen forsvinder. Eremitageløbet er et løb lavet af løbere for løbere. Sådan har det altid været. Ikke blot i fem eller ti år, men i små fem årtier. Sådan en historik skaber kultur og tradition og et løb, som er ægte.«

Vi nærmer os nu hastigt E-løbets 50 års jubilæum søndag 7. oktober 2018?

»I mine øjne er 50 års jubilæet en perfekt lejlighed til at fejre dansk løb som bevægelse. Fra en spæd start, hvor mange betragtede løbere som særlinge, er løb i dag en gigantisk bevægelse, som dyrkes af en million danskere,« siger Jakob Larsen.

»For Dansk Atletik Forbund er det en dag, som på mange måder er større end andre jubilæer. Det er dagen, hvor atletikken kan fejre et meget succesrigt arbejde i foreningsregi med at gøre vores sport til et relevant tilbud til hele Familien Danmark. Hvordan DAF kan bidrage til dette afhænger af mange faktorer, men der skal ikke herske tvivl om, at jubilæet er en vigtig dag for dansk atletik.«

Den aktuelle løbsinteresse får disse ord med på vejen af Jakob Larsen:

»De seneste undersøgelser fra Idrættens Analyseinstitut viser, at andelen af danskere, som løber, er svagt faldende. Men her er det vigtigt at bemærke de demografiske ændringer, den danske befolkning undergår i disse år. Fra 1965 til 1980 faldt det årlige fødselstal med 33 pct. Og det er netop disse årgange, der udgør den primære gruppe af motionsløbere. Derfor har jeg også med interesse noteret mig, at løb blandt 13-15-årige er den tredje mest populære idrætsaktivitet. Løb er fortsat en enorm populær aktivitet, men meget vil ændre sig de kommende år med nye udtryksformer.«

I Dansk Atletik Forbund forsøger man at sænke dørtærsklen til løb mest muligt. Derfor arbejder man på mange fronter for at understøtte løb og fremme deltagelsen.

»Sammen med DIF og DGI har vi startet projektet ”Bevæg dig for livet”. Foreløbig har dette resulteret i lancering af gratis motionsløb, uddannelse målrettet motionsløbere og forbedring af motionstræning i foreningerne. Desuden bruger vi en del kræfter på at uddanne og udvikle løbsarrangører, som også yder en enorm indsats for at fremme danske løb,« siger Jakob Larsen.

DAF-direktøren blev dansk mester i længdespring i 1990 og er i dag ivrig motionsløber.

Det 49. Eremitageløb afvikles søndag 8. oktober. Læs mere og tilmeld dig motionsfesten på www.elob.dk.

BT bringer lørdag 2. september et otte siders tillæg om Eremitageløbet.