»Hvor er Lille Thor? I får ingen penge, hvis ikke jeg får hunden.«

Ordene kom fra en dybt chokeret Charlotte Andersson fra Sorø.

Hun stod ansigt til ansigt med tre mænd, der påstod, at de havde bortført den 14 måneder gamle muskelhund ved navn Lille Thor.

42-årige Charlotte Andersson havde som formand for en hundeforening efterlyst Lille Thor, og hun kunne konstatere, at bortførelsen gav masser af omtale.

Pludselig fik hun en SMS, hvor en mand bad hende om at overføre 20.000 kr., hvis hun ville have hunden udleveret.

Det nægtede Charlotte Andersson, og i stedet aftalte de at mødes lige uden for Planetariet ved Skt. Jørgens Sø i København. Det skulle ske 27. maj 2013.

»Det gik absolut ikke som forventet og håbet. Jeg blev overfaldet og fik røvet pungen med de medbragte penge. Hunden fik vi heller ikke, og vi har aldrig set den siden,« fortæller Charlotte Andersson.

Hårdt ramt af smerter tog hun direkte over til Københavns Politi. Her forklarede hun sig og fik sagen anmeldt.

»Heldigvis havde vi både kontonummer og et telefonnummer, der ikke var til taletidskort, som vi gav politiet,« fortæller Charlotte Andersson og tilføjer:

»Umiddelbart var de meget interesserede i sagen, da den jo lå lige til højrebenet.«

Men igen gik det slet ikke, som hun havde håbet. Charlotte Andersson hørte intet fra politiet, og efter et års ventetid ringede hun til politiet for at få en forklaring på tavsheden.

»Politiet sagde, at sagen stadig var igangværende,« siger hun.

Sandheden er dog, at sagen efter knap to måneder blev droppet. Det bekræfter Tomas Marko Juhl, der er politiinspektør og leder af Center for almen efterforskning hos Københavns Politi.

»Der er sket en fejl i forbindelse med registreringen af sagen i politiets systemer. Den er indledningsvis registreret som en undersøgelsessag, hvilket efter al sandsynlighed er sket på grund af indledende tvivl om, hvilken sagskategori sagen skulle registreres som. Den skulle så efterfølgende være omregistreret, hvilket ikke er sket,« forklarer han.

Tomas Marko Juhl vil gerne beklage den dårlige information.

»Fejlen i registreringen har ikke haft nogen indflydelse på efterforskningen, men det har beklageligvis resulteret i, at forurettede ikke har fået besked, da sagen den 31. juli 2013 bliver henlagt. Den manglende underretning i 2013 er en fejl, og det beklager vi,« siger han.

Har du haft lignende oplevelser med politiet efter at have anmeldt kriminalitet, så vil B.T. meget gerne høre fra dig på tnk@bt.dk

B.T. har de seneste måneder beskrevet ofrenes rekordlange ventetid hos politi og domstole.

I denne serie viser ofre for en række forskellige forbrydelser som Silas Lund, Uffe Kurt Jensen og Sallie Nielsen, at Charlotte Andersson langt fra er ene om intet at høre fra politiet efter at have anmeldt en forbrydelse.

Et spørgsmål mangler nu svar: Hvor tit opretter politiet anmeldelser som såkaldte undersøgelsessager og efterfølgende dropper dem uden at give offeret besked?

Rigspolitiets pressechef, Thomas Kristensen, fortæller, at anmeldelser indledningsvist kan oprettes som undersøgelsessager.

Det kan ske i tilfælde, hvor det er uklart, om det anmeldte forhold er strafbart, eller hvis det fra starten ikke står klart, hvilken paragraf, der kan være overtrådt.

Vurderes der så at være sket noget ulovligt, skal der oprettes egentlig straffesag.

Desværre er det ikke muligt at få svar på, hvor mange, der udsættes for samme fejl som Charlotte Andersson.

»Det vil kræve en manuel gennemgang at undersøge, hvor mange af undersøgelsessagerne, der også ender med at blive en straffesag. Derfor har vi ikke mulighed for at besvare dit spørgsmål. Rigspolitiet kan dog mere generelt oplyse, at der i de seneste år har været stort fokus i politiet på at sikre den korrekte brug af undersøgelsessager,« siger pressechefen.

Charlotte Andersson er dybt skuffet over politiet.

»Jeg synes, det er under al kritik, at borgerne bliver behandlet på den her måde. Vi hører ikke noget og får bare lov at sejle i vores egen sø. Det er ikke sådan et retsvæsen, vi skal have i Danmark,« siger hun og fortsætter:

»Det er med til at gøre borgerne mistroiske overfor myndighederne og mister tilliden.«