Politiets arbejdspukkel er eskaleret voldsomt.

Helt nye tal fra Rigspolitiet viser, at politiet i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni. Det er en markant stigning i forhold til januar, hvor betjentene havde 537.000 timers afspadsering.

»Der er tale om en rekord i antallet af overarbejdstimer for landets betjente, og det er en udfordring, vi virkelig skal arbejde på at løse,« siger Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

Værst ser det ud i Københavns Politi, hvor de nye tal viser, at betjentene havde 204.703 timers overarbejde til gode i juni. Nordsjællands Politi havde med 73.031 timer næstflest, mens Syd- og Sønderjylland havde tredjeflest med 70.431 timer.

Allerede for tre uger siden erkendte stabschefen hos Københavns Politi, Rikke Laulund, at hovedstadens betjente er så pressede efter et travlt forår, at det vil have en effekt for politiets indsatser resten af året.

»Københavns Politi har oplevet et særligt travlt forår, der har krævet en ekstraordinær indsats af vores folk. Samtidig har vi de seneste år fået en række nye opgaver, der har skullet løses med de tilgængelige ressourcer,« sagde hun 17. juli til B.T.

B.T. har den seneste tid afdækket, hvordan sagsbehandlingstiden af den borgervendte kriminalitet i form af indbrud, tyveri, røveri, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg har meldt ud, at der i den kommende tid skal være maksimal fokus på at nedbringe politiets sagsbunker og sagsbehandlingstider.

Jens Henrik Højbjerg reagerede da også på udtalelsen fra stabschefen hos Københavns Politi med at slå fast, at han sammen med både Politiforbundet og landets politikredse vil drøfte, hvordan betjentene helt konkret kan afspadsere de mange ekstratimer, uden at det vil ramme ofrene for kriminalitet og borgerne generelt.

Rigspolitiet oplyser, at der ikke er nogen entydige kommentarer til de nye tal om betjentenes overarbejdstimer, men det vurderes, at stigningen i høj grad skyldes afholdelsen af valget den 5. juni samt Folkemødet på Bornholm.

Claus Oxfeldt mener dog, at politiet kan blive nødt til at nedprioritere sager, hvis det skal lade sig gøre at nedsætte tiden brugt på sagsbehandling af borgervendt kriminalitet samtidig med den voldsomme stigning i antallet af afspadseringstimer.

»For at få antallet af overarbejdstimer og sagsbunker ned, er der brug for at nedprioritere andre opgaver. Det vil sige, at politiet kan blive nødt til at droppe sager, der ellers var lige til at opklare,« siger han.

Men er det ikke en ret dårlig nyhed for ofrene for kriminalitet?

»Det er for søren dybt ulykkeligt for ofrene, og derfor er der behov for handling og fortsat udvidelse af politistyrken,« lyder det fra Claus Oxfeldt.

27. august er justitsminister Nick Hækkerup (S) i øvrigt indkaldt til samråd om den lange sagsbehandlingstid. Han har allerede bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at sende en plan med bud på løsninger.