Silas, Mary, Bente, Per, Klaus og bange, anonyme 'Jesper'. De seks skæbnehistorier har fyldt i B.T. de seneste uger.

»Det er jo historier, der kan få en sten til græde,« siger Danmarks nyslåede justitsminister, Nick Hækkerup (S).

Skæbnerne handler om ofre for vold, sædelighedsforbrydelser og anden såkaldt 'borgervendt kriminalitet', som ikke blot er blevet ofre for en forbrydelse, men også for rekordlange sagsbehandlingstider.

Det gælder for eksempel Mary Jane Williams fra Randers.

Den 9. juni 2016 trængte en 20-årig sindssyg mand midt om natten ind i hendes lejlighed, mens hun sov. Han greb hendes hånd og masturberede sig selv med den.

Mandens identitet blev lynhurtigt fastslået, fordi han havde en perifer forbindelse til Marys Jane Williams' søn. Alligevel blev han først dømt 996 dage senere, 1. marts i år.

»Hendes følelse af svigt og utryghed, der skubber til hendes hverdag og måde at leve på, bekræfter jo, hvorfor det er så vigtigt at få sat fokus på det her. Flere af jeres eksempler viser, at det påvirker deres måde at leve på: at man begynder at kigge sig over skulderen, bliver nervøs eller får PTSD-lignende symptomer (posttraumatisk stress, red.),« siger Nick Hækkerup og varsler i samme åndedrag nye initiativer, der skal få bugt med de rekordlange sagsbehandlingstider.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ramte i første kvartal i år 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007, hvor Rigspolitiet begyndte at registrere sagsbehandlingstiden.

Navnlig ofre for sædelighedsforbrydelser som Mary Jane Williams skal væbne sig med tålmodighed.

Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom ramte i den slags sager i første kvartal i år i gennemsnit rekordhøje 472,5 dage. I første kvartal 2007 ventede ofre for sædelighedsforbrydelser 307 dage.

»Tallene taler deres eget tydelige sprog. Det går den forkerte vej, og tallene dækker desværre over, at en masse mennesker bliver sat i en urimelig situation, som ikke bare rammer den enkelte hårdt, men som også svækker bevissiden i en retssag,« siger Nick Hækkerup.

»Begge dele er elementer, der skriger på, at sagsbehandlingstiderne skal ned.«

Nick Hækkerup vil derfor nu bede Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at udarbejde en plan for, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes i sager om personfarlig kriminalitet som vold, voldtægt og andre sædelighedsforbrydelser.

Samtidig bebuder han et opgør med den mangeårige praksis med udelukkende at have politisk fastsatte mål for, hvor lang tid politi og anklagemyndighed maksimalt bør være om at behandle en sag fra sigtelse til anklage, samt for domstolenes sagsbehandlingstid.

»Vi skal også have fokus på tiden fra anmeldelse til sigtelse. Det, der interesserer offeret for en forbrydelse, er den samlede tid fra anmeldelse til dom. Der ligger et forløb fra anmeldelse til sigtelse. Fra sigtelse til tiltale. Fra tiltale til dom. Alle de elementer må man se på hver for sig,« siger Nick Hækkerup.

Næste skridt bliver den nye ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden, som skal forhandles på plads til efteråret.

»Der vil hurtig og effektiv behandling af straffesager være øverst på min dagsorden,« siger Nick Hækkerup og tilføjer, at han i den forbindelse er parat til at finde flere ressourcer til at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Ikke alle ofre skal dog forvente, at sagsbehandlingstiden nu bliver barberet ned, fordi Nick Hækkerup har indtaget Justitsministeriet. Det siger han selv.

»Jeg har ikke en tryllestav, bare fordi jeg har sat mig i stolen. Selv hvis vi laver en god aftale til efteråret, er det en proces, der vil tage lang tid. Derfor skal vi turde sige, at noget er vigtigere end andet.«

Men så skal du turde melde ærligt ud til ofre for f.eks. indbrud eller tyveri, at de må væbne sig med endnu mere tålmodighed, fordi du vil prioritere eksempelvis ofre for grov vold over dem?

»Ja, det er fuldstændig rigtigt,« siger han, men tilføjer, at han først vil drøfte den konkrete prioritering med Folketingets øvrige partier til efterårets forhandlinger om den nye flerårsaftale.

»Og så skal vi være helt ærlige om, hvad vi kan have af realistiske forventninger til, hvor langt vi kan nå hvor hurtigt. Og om de mål, der tidligere er opsat, er realistiske. Vi skal ikke stille borgerne noget i udsigt, vi ikke kan levere på.«

Handler det for dig om at få forventningsafstemt med befolkningen eller om at give dem kortere sagsbehandlingstid?

»Begge dele,« siger han og tilføjer:

»Ingen af de tidligere justitsministre har siddet og tænkt 'Skide være med sagsbehandlingstiderne'. Alle har villet gøre noget. Men vi skal have det politiske mod til at sige, at vi kan ikke levere det, vi i den bedste af alle verdener gerne ville. Men vi kan bevæge os den rigtige vej.«

Men skiftende justitsministre har i årevis haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Det modsatte er sket. De er steget. Hvorfor skal borgerne have tillid til, at det bliver bedre med dig ved roret i Justitsministeriet?

Nick Hækkerup tøver og svarer så:

»Jeg tror faktisk, at der et ønske om – ikke bare hos mig, men bredt i Folketinget – at få taget livtag med det her. Vi er i en situation nu, hvor jeg tror, der er en erkendelse af, at det her er bare ikke godt nok.«

19. marts sidste år blev 19-årige Silas Lund overfaldet af en fyr under en bytur i København. Silas brækkede næsen, fik hjernerystelse og tandskader. Samme dag anmeldte Silas Lund sagen til politiet, som også fik overdraget gerningsmandens navn og adresse, da Silas Lunds veninde kendte gerningsmandens identitet. Et overvågningskamera filmede overfaldet.

Da B.T. bragte hans historie 20. juni, var der gået 448 dage. Sagen ligger stadig hos politiet.