Han har tordnet mod private udlejere i en halv menneskealder, og fra rigets fornemste talerstol gjorde han sig under en debat i Folketinget den 15. januar 2015 til talsmand for, at 'den private udlejning skal udfases'. Men nu viser det sig, at Enhedslistens tidligere folketingsmedlem og boligordfører Lars Dohn, som i dag er næstformand i Lejernes LO, i strid med LLOs egne vedtægter selv er netop privat udlejer.

BT kan således fortælle, at han siden september 2013 har  lejet sit 128 kvadratmeter store rækkehus i Snejbjerg i Herning Kommune ud til en enlig mor med to børn på seks og otte år. På grund af sagen bliver den enlige mor dog nu smidt på gaden.

Den 25. februar i år er sagen på dagsordenen i LLO, da lokalafdelingen LLO Randers/Djursland er stærkt bekymret for, at Lars Dohns dobbeltrolle som udlejer og lejer-repræsentant  i LLO kan skade LLO. I LLOs vedtægter fremgår det klart, at udlejere ikke kan være medlemmer af LLO: 'Enhver, der ikke er udlejer af fast ejendom, kan indmelde sig i Landsorganisationen gennem den stedlige afdeling med ret til assistance, råd og vejledning'.

LLOs hovedbestyrelsen beslutter på mødet at dispensere fra vedtægten, så Lars Dohn kan fortsætte som næstformand på betingelse af, at han blandt andet bringer ‘lejeforholdet (...) til ophør”.

Tilbage i Snejbjerg sidder den enlige mor, der ikke ønsker at stå frem med navn, og er både kede af det og vred over opsigelsen. Hun skal have rømmet huset inden 1. april næste år.

Formand for LLO Djursland Henrik Søgaard er pikeret over forløbet.

»Hvis LLO gerne vil være habil, så er det altså meget problematisk, at vi har en næstformand, som er privat udlejer, og sagen bliver jo ikke bedre - faktisk kun værre! - af, at han gudhjælpemig smider en enlig mor med to børn ud af sit lejemål for at redde sin næstformandspost. Nu skal hun så til at betale flytteomkostninger og finde noget andet at bo i,« siger Henrik Søgaard.

Det er Lars Dohns i dag afdøde kone, der står som udlejer af huset på lejekontrakten. Men ifølge Tingsbogsattesten har Lars Dohn været eneejer af rækkehuset siden 14. marts 1978, og advokat med speciale i lejeret Søren V. Andreasen fastslår, at Lars Dohns addøde kone slet ikke kunne underskrive lejekontrakten, da hun ikke var medejer af huset.

“Man kan ikke udleje et hus, man ikke ejer. Under alle omstændigheder er det Lars Dohn, der som ejer af ejendommen, er den reelle udlejer. Det ligner unægtelig en omgåelse af vedtægterne i Lejernes LO. Det ser ikke godt,« siger han.

Lars Dohn, der stiller op for Enhedslisten til kommunal- og regionsrådsvalget til november, mener ikke, at der er noget odiøst i, at hans i dag afdøde kone står som udlejer på lejekontrakten.

»Dengang (i 1978, da han købte huset, red.) var det ikke usædvanligt, at det kun var manden, der satte sin underskrift på skødet, selv om vi købte det sammen,« siger han og tilføjer:

»Og hør nu her: Jeg har i 25 år arbejdet ulønnet og frivilligt for at hjælpe svage lejere. Jeg blev medlem af Danmarks Kommunistiske Parti i 1973,  og jeg var gæstetaler til deres kongres sidste år, så der er ikke noget, der ligger mig fjernere end at tjene penge på andre.«

I forhold til at en enlig mor fra 1. april næste år kommer til at stå uden tag over hovedet, henholder han sig til, at reglen om et års opsigelsesfrist er overholdt.