Den betændte situation om udvidelsen af Aarhus Havn er tirsdag omend muligt blevet endnu mere betændt.

Tirsdag har Salling Group og Arla Foods med henholdsvis Per Bank og Peder Tuborgh i spidsen sendt et høringssvar ud, hvor opfordringen ikke er til at tage fejl af.

»Vi vil gerne opfordre Aarhus Byråd til at stemme nej til den foreslåede havneudvidelse,« lyder det i høringssvaret.

Herefter foreslår Salling Group og Arla Foods, at Aarhus Byråd i stedet nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aarhus kommunes arealudvikling, erhvervslivet, Aarhus Havn, Grenå Havn og foreningen Beskyt Aarhusbugten.

Ifølge virksomhederne vil denne gruppe rumme de forskellige interessefelter og have kompetencer indenfor arkitektur og havnedrift, og herved kan der findes en ny og bedre løsning.

»Debatten om udvidelse af Aarhus Havn bør ikke være for eller imod udvikling, hvor man som borger og erhvervsdrivende i byen enten står i den ene eller den anden grøft. I stedet skal der arbejdes på en ny løsning til glæde for byen, borgerne og erhvervslivet,« lyder det.

Dermed stempler de to kæmpestore Aarhus-virksomheder altså ind i en i forvejen meget omdiskuteret sag.

B.T. har tidligere været på gaden for at høre nogle af de borgere, der hver dag nyder at gå, løbe og cykle langs Strandvejen i Aarhus.

Og her falder udvidelsen heller ikke i god jord.

»Jeg tænker, at kommunen og Aarhus er ved at begå det største selvmål, som vi stort set har hørt om,« lyder det fra 61-årige Asger Muurholm, der har boet i Aarhus i 40 år.

Konkret har kommunen foreslået at udbygge containerhavnen med yderligere cirka 100 hektar netop i den retning over de næste 30 år. En kæmpe udvidelse, som svarer til 140 fodboldbaner.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at havnen vil brede sig endnu længere ud i Aarhus-bugten og horisonten, som man kan se fra landsiden, når man kommer gående i græsset eller på fortovet mod Marselisborgskovene.

Hele havneudvidelse-sagen har også af andre grunde mødt stor kritik.

For midt i den betændte sag om udvidelsen af Aarhus Havn sidder én meget central figur, Jacob Bundsgaard. Socialdemokratisk-borgmester i kommunen og formand for Aarhus Havn.

Det er nemlig Aarhus Havn, som borgmester Jacob Bundsgaard (S) er formand for, der har spurgt kommunen, om det er muligt, at de kan udvide erhvervshavnen med de cirka 100 hektar over de næste 30 år.

Men kan man have begge kasketter på og varetage både havnen og borgernes interesser? Det mener formanden for foreningen Beskyt Aarhusbugten, Svend Erik Kristensen, ikke.

Det kan du læse mere om her:

Udvidelsen af Aarhus Havn vil kræve en kommunalplansændring, og derefter skal der udarbejdes en ny lokalplan. Den er i offentlig høring indtil 3. marts.