På mandag slår de fleste danske folkeskoler igen dørene op for eleverne.

Men mange af eleverne vil være dårligere stillet end deres kammerater allerede fra skoleårets start.

En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at klasseskift kan få store konsekvenser for eleverne i de danske folkeskoler.

Jo flere klasseskift dit barn har i skoleårene fra 0. til 9. klasse, jo dårligere klarer de sig til folkeskolens afgangsprøve, lyder konklusionen. Og det rammer især én særlig gruppe elever hårdt:

Børn fra familier med lavere indkomst og lavt uddannelsesniveau.

Det skyldes, at netop børn med forældre i denne gruppe generelt oplever flere klasseskift.

Undersøgelsen viser, at elever med flere klasseskift klarer afgangsprøverne ringere end deres kammerater, der har haft en mere stabil skolegang.

Ustabiliteten ses især hos eleverne med fire eller flere klasseskift, der for hvert eneste skift, forringer chancen for at få gennemsnittet skudt i vejret med gode prøveresultater.

Anderledes godt går det elever fra familier med en høj indkomst og lange uddannelser.

De klarer sig bedst til afgangsprøven og oplever færrest klasseskift.

De små skoler rundt i landet er mest ramt af problemet. Det sker grundet overflytning til en større skole, når eleverne skal starte i  7. Klasse.

Det er en overflytning, der mikser nye og gamle elever sammen i helt nye klasser, og dermed  medfører klasseskift for alle skolens kommende 7. klasser.