Det er det mest indgribende under pandemien, lød det fra Mette Frederiksen, da hun 5. januar sænkede forsamlingsforbuddet til fem. Derfor gjaldt det i første omgang kun to uger.

Men små to måneder efter er det stadig ikke lagt op til en lempelse af forsamlingsforbuddet. Det ser altså ud til, at vi må leve med de små forsamlinger langt ind i foråret.

Det er i hvert fald vurderingen fra en af eksperterne i den faglige referencegruppe, virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

»Vi skal hen i slutningen af april – måske længere – før vi kan regne med yderligere åbninger,« siger han og uddyber, at det i høj grad afhænger af vaccineudrulningen og forårsvejrets effekt på smitten.

På baggrund af blandt andet Den Faglige Referencegruppes anbefalinger er indsatsgruppen mandag aften kommet med en indstilling om genåbning af landet, som politikerne nu skal tage stilling til.

Hvordan genåbningen præcis kommer til at se ud, vil Mette Frederiksen melde ud på et pressemøde onsdag.

Dog står det allerede nu klart, at en generel lempelse af forsamlingsforbuddet fra fem til ti personer ikke er en del af indsatsgruppens indstilling.

Kun specifikt på Bornholm mener indsatsgruppen, at man kan hæve forsamlingsforbuddet til ti. Ligesom man i hele landet særligt i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter kan hæve forsamlingsforbuddet fra 5 til 20.

Forsamlingsforbuddet på fem er ellers i en rapport, som Den Faglige Referencegruppe udgav i januar, vurderet som det tiltag, der har 'størst' betydning for vores trivsel og folkesundhed og er 'mest vigtigt' at få lempet i forhold til vores personlige frihed.

Desværre er det samtidig et af de mest effektive våben til at holde smitten nede. Og især med den nye spiller B117 på banen, forklarer Allan Randrup Thomsen.

»Med en variant, der er så smitsom som B117, er det et ekstremt vigtigt værktøj,« siger han og uddyber:

»Hvor der med den tidligere variant kun var en vis risiko for, at hele familien blev smittet, er det nu næsten i alle tilfælde hele familien, som bliver smittet, hvis én i familien har corona.«

Men en så smitsom virusvariant betyder det derfor meget – og mere end tidligere –  hvor mange vi er sammen. Selvom det går hårdt ud over trivslen.

»Det er den pris, vi betaler for et meget effektivt værktøj, som betyder, at vi kan åbne for nogle af de andre ting, vi gerne vil have,« siger Allan Randrup Thomsen.

Han forklarer, at der simpelthen er en samlet grænse for, hvor meget vi kan tillade os at ændre på én gang. Især når man har med en så smitsom variant at gøre.

»Vi har jo set i Kolding, hvor hurtigt den kan sprede sig, når den først får fat,« siger Allan Randrup Thomsen og henviser til, hvordan Kolding Kommune på godt tre uger er gået fra et incidenstal på 33 nye ugentlig smittede per 100.000 indbyggere til etincidenstal på 299.

Faktisk mener han, at indsatsgruppen med deres indstilling går »helt til grænsen af, hvad man med rimelighed kan anbefale«.

»Der er stemmer i den politiske debat, der ønsker regeringens ekstreme forsigtighedsprincip væk. Det er vi allerede langt forbi,« siger han.

Ikke mindst set i lyset af, at B117 ikke bare er mere smitsom, men at en ny rapport fra Storbritannien nu også viser, at risikoen for at blive indlagt og få et alvorligt forløb er markant større end med den tidligere variant.

Samtidig kan man i den seneste rapport fra Hope-projektet, som overvåger danskernes adfærd, se en faldende opmærksomhed på forsamlingers størrelse og antallet af kontakter.

Er der i indstillingen til genåbningen taget højde for, at befolkningens coronatræthed betyder, at vi allerede er begyndt at slække på, hvor mange vi er sammen?

»Det har man i et vist omfang. Det har været debatteret, hvad befolkningens coronatræthed betyder. Så det har været en del af argumentet for overhovedet at presse genåbningen så langt, som det er sket,« siger han og fortsætter:

»Hvis folk ikke får et eller andet, begynder man at lave deres egne regler.«